Esteu aquí

Ple municipal del mes de novembre

L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 
C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
 
Alcaldia

2.- Ratificació del Decret 6519/2019 relatiu a la designació de representant municipal en l'associació Airport Regions Conference (exp. 18064/19).
 
Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp.26620/19).
 
C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA
 
Urbanisme
 
4.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità de la façana nord del polígon industrial Pratenc (exp. 33361/18).
 
Acció Ambiental i Energia
 
5.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, any 2019 (exp. 929/16).
 
II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
 
Alcaldia
 
6.- Donar compte de l'informe emès per la intervenció municipal en data 17 d'octubre 2019 (exp. 26564/19).
 
7.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, tercer trimestre de 2019 (exp. 13454/19).
 
8.- Donar compte de l'informe de morositat, tercer trimestre de 2019 (exp. 13186/19).
 
9.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS I MOCIONS
 
10.- Declaració institucional de recolzament al manifest del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones 2019.
 
11.- Moció per a la contractació d'una auditoria operativa i de gestió a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 
12.- Moció de condemna a la violència i el terrorisme en democràcia.
 
13.- Moció per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els
matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat.
 
14.- Moció de solidaritat amb el poble xilè.
 
15.-Moció en relació amb la sentència als líders polítics i socials de l'independentisme.
 
16.- Precs i preguntes. 

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud