Esteu aquí

Ple municipal del mes de maig

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària d'1 d'abril de 2019.
2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 3 d'abril de 2019.
3.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 29 d'abril de 2019.

Recursos Humans
4.- Autorització de la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a una treballadora municipal (exp. 11650/19).

Intervenció
5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 8228/19).

Contractació
6.- Licitació del servei d'ajuda a domicili als ciutadans (SAD) del municipi, 2 lots (exp. 10467/19).
7.- Aprovar de la revisió de preus i la modificació del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals, amb mesures de contractació pública sostenibles, d'igualtat de dones i homes i d'altres aspectes socials i laborals (exp. 2250/18).
8.- Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 7598/12).
9.- Aprovar la revisió de preus del contracte de la gestió del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus (exp. 8382/10).
10.- Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus amb mesures de contractació pública sostenible, d'igualtat de dones i homes i d'altres aspectes socials i laborals (exp. 11738/17).
11.- Pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'enllumenat incloses les cruïlles semafòriques. (exp. 3410/10).

Patrimoni
12.- Rectificació anual de l'Inventari General de Béns, any 2018 (exp. 3574/19).

Alcaldia
13.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
14.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2019 (exp. 13454/19).
15.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2019 (exp. 13186/19).

Mocions
16.- Moció de suport a la demanda deconsolidació del Barri de Les Palmeres davant l'afectació d'AENA.
17.- Moció per a la promoció d'un debat electoral a la ràdio i televisió pública municipal.
18.- Precs i preguntes..

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud