Esteu aquí

Ple municipal del mes de juliol

Ordre del dia:

Alcaldia
1.- Donar compte del decret de nomenament de membres de la Junta de Govern Local
(exp. 18054/19).
2.- Donar compte del decret de nomenament de tinents i tinentes d'alcalde (18054/19).
3.- Donar compte del decret de delegació de competències de l'alcaldia en la Junta de
Govern Local (exp. 18054/19).
4.- Donar compte del decret d'organització d'Àrees i delegacions de l'alcalde en els
tinents i les tinentes d'alcalde i en els regidors i regidores (exp. 18058/19).
5.- Constitució dels grups municipals, nomenament de portaveus i composició de la Junta
de Portaveus (exp. 17527/19).
6.- Assignació econòmica als grups municipals (exp. 17527/19).
7.- Justificació assignació econòmica grups municipals (exp. 17527/19).
8.- Determinació del nombre, denominació i composició de les Comissions informatives
(exp. 18061/19).
9.- Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple (18060/19).
10.- Delegació de competències del Ple municipal en favor de l'Alcaldia i de la Junta de
Govern Local (exp. 18060/19).
11.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació
(exp. 18062/19).
12.- Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual (exp.
18071/19).
13.- Designació de representants de l'Ajuntament en organismes i entitats externs (exp.
18064/19).
14.- Precs i preguntes

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud