Esteu aquí

Ple municipal del mes de juliol

Ple municipal

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia
2.- Proposta de modificació del règim de retribucions dels membres de la Corporació (exp. 9495/15).

Organització
3.- Aprovar la denominació d'un equipament municipal i d'un vial (exp. 1627/16).

Recursos humans
4.- Modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball (exp. 13049/17).
5.- Restar assabentats del preacord de condicions de treball del personal municipal, 2017-2019 (exp. 22259/16).

Intervenció
6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2017 (exp. 13193/17).
7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 12646/17).

Contractació
8.- Pròrroga del contracte de la concessió de la gestió de servei públic de neteja de l'espai públic i recollida de residus (exp. 8382/10).

Patrimoni
9.- Cessió de locals al c. Riu Tordera núm. 11, 12 i 13 per a activitats culturals i religioses ( exp. 3491/17)

Urbanisme
10.- Donar compte i executar la sentència núm. 82, de 20 de febrer de 2017, dictada per la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot desestimant la resolució del conveni de 21 de juny de 2006 (exp. 8373/10).

Alcaldia
11.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Mocions

12.- Moció per sol·licitar els béns inmatriculats per la jerarquia catòlica.
13.- Moció per crear l'ordenança municipal d'ajudes a edificis catalogats.
14.- Moció per establir ajudes a la reforma dels habitatges.
15.- Moció per no donar suport al referèndum il·legal.
16.- Moció per a la creació d'un Consell Municipal de Comunicació.
17.- Moció sobre el Club Marítim Prat i el Centre Municipal de Vela.

18.- Precs i preguntes

El Ple es pot seguir en directe a través de www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud