Esteu aquí

Ple municipal del mes de juliol

Ordre del dia:
 

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

Alcaldia
2.- Aprovació del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019 (exp. 11819/16).
3.- Designació de representants en el Consell de centre del Consorci de Normalització Lingüística (exp. 9498/15).

Recursos Humans
4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball (exp. 11497/16).
5.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a un treballador municipal (exp. 11379/16).
6.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a una treballadora municipal (exp. 11392/16).

Contractació
7.- Revisió de preus i modificació de clàusula del contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària. (exp. 8382/10).

Intervenció
8.- Sotmetre a informe el compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2015 (exp. 6191/16).
9.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2016 (exp. 11836/16).
10.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 8240/16).

Gestió Tributària
11.- Concessió de beneficis fiscals per a les obres de reforma parcial de l'edifici del Col·legi Mare de Déu del Carme (exp. 11727/16).

Urbanisme
12.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la implantació i funcionament dels clubs socials de cànnabis (exp. 10157/16).

Espai Públic i Projectes Urbans
13.- Aprovació definitiva del Projecte executiu de nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II (exp. 5037/16).

Seguretat Ciutadana
14.- Aprovació inicial del Reglament de felicitacions i condecoracions de la Policia Local del Prat de Llobregat (exp. 3472/16).

Protecció Civil
15.- Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Local de Protecció Civil (exp. 9080/16).

Salut Pública i Consum
16.- Creació del Consell Municipal de Salut i aprovació inicial del seu Reglament (exp. 5168/16).

Alcaldia
17.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions del tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Mocions
18.- Moció per un control ètic de la població d'aus al Prat.
19.- Moció per declarar el municipi del Prat de Llobregat Zona Lliure de paradisos fiscals.
20.- Moció de suport a la proposta de la Plataforma ciutadana Aturem l'enderroc de L'Artesà.

21.- Precs i preguntes

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Nutrició i alt rendiment esportiu

Tipus: Proposta
Quan: 20/10/2021 de 19:00 a 20:30 h
On: Agrupació ciclista del Prat