Esteu aquí

Ple municipal del mes de febrer

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Presa de possessió del càrrec de regidor de Gabriel Soriano Porcella (exp.14079/19).-

Alcaldia
3.- Modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual (exp.18071/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp.885/21).
5.- Delegació de facultats de recaptació de tributs i altres ingressos a la Diputació de Barcelona (168/21).

Alcaldia
6.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.
7.- Donar compte del Pla de control financer corresponent al l'exercici 2019 (exp. 32716/19).

Declaracions i mocions
8.- Moció en relació als increments del preu de la llum i contra la pobresa energètica.
9.- Moció per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles (nova llei de barris).
10.- Moció de la plataforma Marea de pensionistes i jubilats del Prat.
11.- Moció instant al Ministeri d'Hisenda espanyol per redactar i signar un conveni de col·laboració amb les Diputacions a Catalunya per facilitar els tràmits a la ciutadania.

12.- Precs i preguntes.

El ple serà parcialment telemàtic i es retransmetrà en directe a través de elprat.tv

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 26/05/2022 - 9:00 h al 26/05/2022 - 14:00 h
On: Ronda del Sud