Esteu aquí

Ple municipal del mes de desembre

Ple municipal

Ordre del dia


1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Organització
2.- Gestió del servei públic de l'Oficina municipal d'Habitatge per la societat municipal Prat Espais, SLU, any 2017 (exp. 20367/16).

Recursos Humans
3.- Modificació de la plantilla municipal per a l'exercici econòmic de 2017 (exp. 20938/16).
4.- Sol·licitud d'autorització per a la reposició de places vacants (8130/16).

Intervenció
5.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2017 (exp. 21010/16).
6.- Aprovació de despesa plurianual corresponents als projectes del Teatre de L'Artesà i del Centre Cívic al carrer Lo Gaiter del Llobregat (exp. 20475/16).
7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 19659/16).

Tresoreria
8.- Autoritzar la concertació d'un préstec a favor de l'empresa municipal Prat Espais, SLU, destinat al finançament de les obres de construcció de dos aparcaments (exp. 20520/16).

Gestió Tributària
9.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals i dels preus públics per a l'exercici econòmic de 2017 (exp. 13724/16).

Contractació
10.- Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de grua per a la retirada de vehicles i l'eliminació dels vehicles declarats residus sòlids urbans (exp. 6114/10).

Patrimoni
11.- Cessió d'ús de tres locals, situats al carrer Riu Túria, a l'Associació Espigoladors (exp. 16591/16).
12.- Pròrroga de la cessió d'ús del local situat al carrer Riu Ebre a l'Associació Amics del Modelisme Ferroviari (exp. 7374/11).
13.- Rectificació de l'Inventari General de la Corporació a 31 de desembre de 2015 (exp. 1626/16).

Urbanisme
14.- Aprovació de l'acta de delimitació, amb desacord, dels termes municipals de Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat (646/16).

Medi Ambient
15.- Ratificació de l'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat (exp. 17524/14).

Espai Públic i Projectes Urbans
16.- Aprovació inicial del Projecte executiu del Teatre de L'Artesà (exp. 20130/16).
17.- Aprovació inicial del Projecte d'execució de dos aparcaments subterranis a l'av. de la Verge de Montserrat, entre els carrers de Jaume Casanovas i de Ctra. de la Marina (exp. 20718/16).
18.- Encomana de gestió, a Prat Espais, SLU, per a la realització de les obres de construcció de dos aparcaments subterranis a l'av. de la Verge de Montserrat, entre els carrers de Jaume Casanovas i de Ctra. de la Marina (exp. 20756/16).
19.- Licitació del contracte d'obres del Projecte executiu del Teatre de L'Artesà (exp. 20131/16).

Alcaldia
20.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Mocions
21.- Moció de suport al barri de Sant Cosme.
22.- Moció sobre la responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 anys.

23.- Precs i preguntes

La sessió plenària es podrà seguir en directe a través d'elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud