Esteu aquí

Ple municipal de setembre

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Presa de possessió del càrrec de regidora de Maria Carmen Blázquez i Puerto (exp. 14079/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
3.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2020 (exp. 19565/21).
4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/21 (exp. 25447/21).
5.- Justificació assignació econòmica als grups municipals, segon semestre 2019 (exp. 21554/21).
6.- Justificació assignació econòmica als grups municipals, exercici 2020 (exp.22735/21).

Intervenció d'activitats i serveis
7.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de guals (exp. 33238/19).

Espai Públic
8.- Aprovació inicial del Pla d'accessibilitat municipal, fase 1: Casc urbà (exp.22342/21).

Alcaldia
9.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
10.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2021 (exp. 20947/21).
11.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2021 (exp. 12568/21).

Declaracions i mocions
12.- Moció sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears.
13.- Moció de recolzament a les nenes i dones afganes.
14.- Precs i preguntes.

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/12/2022 - 9:00 h al 01/12/2022 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 08/12/2022 - 9:00 h al 08/12/2022 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Presentació de la proposta pressupostària de l...

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural