Esteu aquí

Ple municipal de juny

Ordre del dia

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Gestió Tributària

 

2.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'escoles bressol (exp. 14192/22).

 

Contractació i Compres

 

3.- Adscripció de vehicle al contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat incloent les cruïlles semafòriques (exp. 3410/10).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Urbanisme

 

4.- Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels establiments de jocs d'atzar i associacions de fumadors (exp. 20915/21).

 

5.- Estimació parcial d'al·legació i segona aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com a àrea subjecta a tanteig i retracte (exp. 33999/21).

 

Assumpte sense dictaminar

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

 

6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 11/2022 (exp. 20118/22).

 

Assumptes sobrevinguts

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

 

7.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

 

8.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2022 (exp. 14321/22).

 

9.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre 2022 (exp. 14358/22).

 

10.- Presa de coneixement del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2020 (exp. 15013/20).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

11.- Declaració institucional relativa al Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa.

 

12.- Moción para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el Prat de Llobregat.

 

13.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Presentació de la proposta pressupostària de l...

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural

Acte: On van els meus impostos?

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural