Esteu aquí

Ple municipal de juny

Davant la situació excepcional de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per protegir la salut i la seguretat dels càrrecs electes i treballadors municipals, la sessió del ple es  desenvoluparà presencialment pel que fa a l’alcalde i portaveus dels grups municipals i per mitjans electrònics i telemàtics per a la resta de regidors, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia, dels assumptes següents:
a).- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 (exp. 13499/20).
b).- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 (exp. 13500/20).

3.- Designació de representant de l'Ajuntament en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. 18064/19).

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp.12810/20 ).

5.- Modificació i aprovació definitiva de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat, any 2020 (exp. 1362/20).

6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 (exp. 13499/20).
7.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 (exp. 13500/20).

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.
9.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària. 10.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2020 (exp. 10806/20).
11.- Donar compte de l'informe sobre l'activitat municipal i indicadors en el context de l'estat d'alarma Covid-19 (exp. 13295/20).

Mocions
12.- Declaració institucional per impulsar l'acord per a la reconstrucció social i econòmica del Prat de Llobregat.
13.- Moció per a la sol·licitud d'un informe de gestió a la Residencia de gent gran Onze de Setembre durant la pandèmia de la COVID-19.

14.- Precs i preguntes.

El ple serà retransmés en directe a través dels mitjans de comunicació municipals elprat.tv i El Prat Ràdio (91.6 FM).

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 17/06/2021 - 9:00 h al 17/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Parla amb l'alcalde als jardins de Mon Racó

Tipus: Acte institucional
Quan: 17/06/2021 - 19:00 h
On: Jardins de Mon Racó

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud