Esteu aquí

Ple municipal de juliol

Ordre del dia

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/22 (exp. 21349/22).

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 468/22).

Recursos Humans

4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal (exp. 23538/22).-

5.- Resolució de recurs contra la modificació de la plantilla municipal per aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública (exp. 13056/22).

Contractació i Compres

6.- Adjudicació del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp.

4038/22).-

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Protecció Civil

7.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil (exp. 12317/22).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

9.- Donar compte de l'Informe anual del Síndic de Greuges sobre l'activitat desenvolupada durant l'any 2021 (exp. 18048/22).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

10.- Moció sobre el compliment dels drets humans a la frontera d'Espanya amb El Marroc a Ceuta i Melilla.

11.- Moció per a la tramitació d'ajuts per a garantir una vida digna per a les persones malaltes d'ELA.

12.- Moció per dotar de sistemes d'ombres els parcs infantils de la ciutat.

 

13.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Presentació de la proposta pressupostària de l...

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural