Esteu aquí

Ple municipal de gener

Ordre del dia

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Desenvolupament Econòmic

2.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a empreses del municipi per a la reincorporació de treballadors/res en situació d'ERTO afectats per les mesures de contenció de la pandèmia derivada de la Covid-19 (exp. 31229/21).

3.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions de la campanya de targeta moneder del programa "Marketprat" per a la reactivació del comerç local, any  2022 (exp. 23799/21).

4.- Modificació de les bases per a la concessió de subvencions per a activitats realitzades durant el període 2022-2023 (exp. 31239/21).


C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

5.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels establiments de jocs d'atzar i associacions de fumadors (exp. 20915/21).

Espai Públic

6.- Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma interior i nova construcció del gimnàs de l'Institut Escola Pepa Colomer (exp. 27089/21).

7.- Aprovació definitiva del Projecte executiu de pacificació i reordenació de l'av del Canal entre el c. Santiago Rusiñol i la pl. Catalunya (exp. 14669/21).-
Habitatge.

8.- Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa de mediació per al lloguer social del municipi del Prat de Llobregat, anys 2022 a 2025 (exp. 36171/21).

9.- Aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat, anys 2022 a 2025 (exp. 33736/21).


C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

10.- Modificació de bases per a la concessió de subvencions de l'Àrea d'Educació i Cultura, Àrea d'Acció Social i Comunitària, i Àrea de Benestar i Salut, anys 2020-2023 (exp. 33840/21).


II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

11.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
12.- Donar compte del recurs de cassació 34/2021 (exp. 18300/17).-
13.- Informe de la Sindicatura de Comptes 18/2021, de mesures fiscals, financeres i
administratives, exercici 2018 (exp. 20540/20).-

MOCIONS
14.- Moció per instar a la suspensió de l'impost de CO2.


15.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Presentació de la proposta pressupostària de l...

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural