Esteu aquí

Ple municipal de febrer

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2.- Modificació en la designació de representants en òrgans externs (exp. 18064/19).

Contractació i Compres

3.- Rectificació d'errades a l'acord de pròrroga del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 2250/18).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

4.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com a àrea subjecta a tanteig i retracte (exp. 33999/21).

Acció Ambiental i Energia

5.- Modificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a la comercialització pública d'energia (exp. 13226/21).

6.- Modificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència consistent en l'explotació de diversos serveis energètics (exp. 30029/21).

7.- Modificació de la composició de la Comissió avaluadora per a l'atorgament d'ajuts econòmics destinats a subministraments energètics per a ús domèstic (exp. 30086/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

9.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Presentació de la proposta pressupostària de l...

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural

Acte: On van els meus impostos?

Tipus: Acte institucional
Quan: 12/12/2022 - 19:00 h
On: Cèntric Espai Cultural