Esteu aquí

Ple municipal de desembre

Ordre del dia

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 22657/21).

 

Contractació i Compres

3.- Modificació del contracte del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus (exp. 11738/17).

 

Comerç i Turisme

4.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de servei del Mercat Municipal (exp. 30977/21).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Acció Social

5.- Pròrroga de l'encàrrec de gestió per a la prestació del servei d'atenció domiciliària (exp. 13157/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

6.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

7.- Presa de coneixement del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2021 (exp. 32582/21).

8.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2021 (exp. 12568/21).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

9.- Moció per a la defensa del servei públic de Correus.

10.- Moció per reclamar la laboralitat i millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.

 

11.- PRECS I PREGUNTES.

  • Accessible

  • Streaming