Esteu aquí

Ple municipal de desembre

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Gestió Tributària
2.- Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i dels preus públics per a l'exercici econòmic de 2021 (exp. 24313/20).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
3.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2021 (exp. 27983/20).
4.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2019 (exp.15059/20).
5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 21521/20).

Recursos Humans
6.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del catàleg retributiu de llocs de treball (exp. 35246/20).

Urbanisme
7.- Aprovació de l'acta de delimitació del terme municipal amb Viladecans (exp. 11366/16).

Acció Ambiental i Energia
8.- Nomenament de la Tinenta d'Alcalde d'Acció Ambiental i Energia com vocal del patronat de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) (exp. 20088/20).

Alcaldia
9.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.
10.- Donar compte de l'informe de morositat, tercer trimestre 2020 (exp. 10806/20).
11.- Donar compte del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2020 (exp. 15013/20).

12.- Precs i preguntes

Activitats relacionades

Ple municipal de desembre

Tipus: Acte institucional
Quan: 01/12/2021 - 18:00 h
On: Casa de la Vila

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 02/12/2021 - 9:00 h al 02/12/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 09/12/2021 - 9:00 h al 09/12/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud