Esteu aquí

Ple municipal d'abril

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia

2.- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) (exp. 16539/14).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 (exp. 4790/21).

Habitatge

4.- Aprovació inicial del Pla local d'habitatge del Prat de Llobregat 2021-2027 (exp. 9194/21).

Organització i Qualitat

5.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del

procediment de numeració de les vies públiques i denominació de les vies i altres espais i equipaments públics (exp. 27253/20).

6.- Aprovació dels canvis de denominació del Passeig Joan Carles I, de la Plaça de la Cerdanya i assignació de denominació oficial a l'antic carrer E del polígon Pratenc (exp. 9837/21).

Alcaldia

7.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Declaracions i mocions

8.- Moció en defensa dels drets humans, solidaritat i recolzament al poble Saharaui.

9.- Declaració institucional amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la II República (exp. 11123/21).

10.- Precs i preguntes.

Retransmissió pel Youtube de l'Ajuntament

Totes les persones interessades el podran seguir en directe per mitjans telemàtics, per primera vegada també a través del canal que té l'Ajuntament a Youtube, on es podrà recuperar i tornar a veure la sessió immediatament després de la seva finalització. Igualment, es podrà seguir com és habitual a través de elprat.tv