Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa d'àmbit europeu per reduir l'atur juvenil. Si compliu els requisits, en un termini de 4 mesos, la Generalitat us oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Quins són els requisits?

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Com apuntar-s’hi?

El tràmit es fa íntegrament per internet. Necessiteu tenir un correu electrònic actiu. Hi ha dues maneres de donar-vos d'alta al sistema:

Amb el certificat o DNI electrònic: és la manera més senzilla. Si no en teniu, podeu anar a qualsevol oficina de la Policia Nacional i solicitar-lo. Un cop tingueu el PIN, podreu accedir des del vostre ordinador a qualsevol tràmit amb l'Administració.

Amb un usuari i una contrasenya: podeu sol·licitar un usuari i una contrasenya únics per fer només aquest tràmit. Per demanar-ho heu d’omplir aquest formulari i entregar-lo a qualsevol oficina de Registre, com ara la del Prat de Llobregat. Al cap d’uns dies, rebreu una clau d’accés a través del correu electrònic. Amb aquesta clau heu d'accedir a aquest web i seguir els passos.

Temes relacionats

Assessoria d’ocupació per a joves

Rebeu suport perquè trobar feina sigui molt més senzill.

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i ajudar-los a afr

Eines per trobar feina

Recull d’eines en línia per buscar feina.

Garantia Juvenil

Iniciativa europea per reduir l’atur juvenil a través de l’oferta de treball, pràctiques i formació.