Lloguer espais

Què és el servei?

L’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació ofereix a les empreses i altres entitats espais per llogar que estan dotats de la tecnologia necessària per realitzar reunions i exposicions, entre altres actes.

Què ofereix?

Proporciona espais que es posen a disposició de les empreses, amb una sol·licitud prèvia i una consulta de les tarifes establertes per les ordenances fiscals anuals.

A qui s’adreça?

A empreses i entitats que necessitin sales per desenvolupar-hi actes.

Com s’hi pot accedir?

Per accedir-hi, heu d’enviar un correu electrònic a bravor@elprat.cat, trucar per telèfon al 93 478 68 78, assistir presencialment al Centre de Promoció Econòmica o omplir la sol·licitud a través de la seu electrònica.

 

Preus públics per la prestació de serveis del Centre de Promoció Econòmica i l'Escola d'Oficis Delta del Llobregat
 

Utilització d'espais Preu/hora
Aula estàndard. Capacitat màxima: 18 persones 15 €
Aula estàndard. Capacitat màxima: 30 persones 23 €
Aula ofimàtica. Capacitat màxima: 15 persones. Inclou la cessió dels equips informàtics, amb connexió a Internet, de l'aula 29 €
Sala d'actes. Capacitat màxima: 100 persones. Inclou la cessió d'ús de l'equip de so de la sala, retroprojector, televisor i canó de projecció si l'activitat ho requereix 76 €
Sala de reunions. Capacitat màxima: 10 persones 15 €
Tallers de l'Escola d'Oficis Delta del Llobregat 30 €

 

Als preus exposats cal afegir el tipus d'IVA vigent (21%)

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001