El Prat nocturn

L’itinerari més popular és el Prat Nocturn, que se celebra els dies previs a la Festa Major,  i és teatralitzat. Els itineraris se centren en aspectes més anecdòtics de la història del Prat , sense perdre el referent del rigor històric. El Prat nocturn és una producció de l’Arxiu municipal i el Teatre kaddish dóna vida als diferents personatges.