Preguntes freqüents

El Prat Film Office és un programa municipal que funciona com a finestra única d’atenció a les produccions audiovisuals  i ofereix de manera gratuïta els següents serveis:

  • Assessorament en la cerca de localitzacions on desenvolupar el projecte
  • Coordinació i interlocució amb els diversos departaments municipals així com amb d’altres ens que poden intervenir  en l'autorització
  • Informació en relació a la tramitació dels permisos necessari
  • Informació sobre els recursos locals que poden oferir serveis  a la producció.

L'objectiu és facilitar tot el possible els tràmits necessaris perquè el teu projecte es pugui desenvolupar al Prat, en les millors condicions. 

El Prat Film Office és un programa municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el servei que ofereix és gratuït. La gestió i tramitació dels permisos no té cap cost associat.

Però cal tenir en compte que les ordenances fiscals i preus públics regulen les taxes de rodatge (per exemple, per ocupació de la via pública) o per a la prestació de serveis especials (per exemple, acompanyament de policia local o intervenció de personal de Manteniment i Serveis).

 

Qualsevol productora,  escola de cinema, organització o particular que  que vulgui desenvolupar  una producció audiovisual d’àmbit no domèstic  a l'espai públic municipal o a un equipament municipal.

Les produccions audiovisuals d'àmbit no domèstic que suposin una ocupació de l'espai públic  o bé d'un equipament municipal (curtmetratges, llargmetratges, sèries, videoclips, treballs audiovisuals d'àmbit acadèmic, sessions fotogràfiques comercials, etc.).   

Per rodatges a la via pública amb finalitat lucrativa per a empreses i marques comercials (publicitat) i per rodatges de produccions cinematogràfiques (llargmetratges i sèries, amb independència de la plataforma i/o mitjà d’exhibició),  el preu per dia  és de 632 €

Per sessions fotogràfiques a la via pública amb finalitat lucrativa per a marques comercials (publicitat), per dia: 348 €

Per produccions a espais municipals, dependrà de l'espai.

Aquestes taxes i preus publics estan regulats a les següents ordenances, on també trobareu els supòsits d'exempcions: 

Ordenança fiscal núm. 14 

Taxa per les ocupacions del subsol, el sol, la volada i activitat a la via pública.
Article 4: Tarifes
Article 10. Exempcions i bonificacions
Ordenança fiscal número 9 

Taxa per vigilància especial
Article 4. Bases i tarifes

Ordenança fiscal reguladora de preus públics
Annex IX. Cessió d'espais municipals, no tarifats específicament, per a rodatges i reportatges fotogràfics.
Annex III, punt 5. Preus públics per al lloguer de la Granja de la Ricarda.
Article 5, punt 5. Exempcions

 

Del cost econòmic d’aquests serveis se’n ha de fer càrrec l’empresa o persona peticionària. 

 

Totes les produccions que reben la col·laboració d’El Prat Film Office l'han de citar en els títols de crèdit. També cal citar a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Quan sigui possible també s’inclouran els logotips.

Podeu descarregar-vos les diferents aplicacions del logotip d'El Prat Film Office aquí.

Podeu descarregar-vos les diferents aplicacions de logotip de l'Ajuntament del Prat aquí.

Les peticions de produccions audiovisuals a l’Aeroport es gestionen des del mateix Aeroport. Heu de contactar amb el Departament d’Autoritzacions a l’adreça electrònica  bcn.comercial.otrosservicios@aena.es

El Prat Film Office per ara no disposa d’una borsa pròpia de professionals ni de serveis locals vinculats al sector, per això us recomanem que si la vostra empresa pertany al sector audiovisual, us doneu d’alta al Directori Professional de la Catalunya Film Commission. Podeu fer-ho en línia