El Prat Film Office

Sostenibilitat

Incorporació de criteris de sostenibilitat en produccions audiovisuals

La Declaració d’Emergència Climàtica del Prat de Llobregat,  aprovada el 9 de setembre del 2020 al Ple municipal va suposar un tret de sortida a una ambiciosa estratègia per promoure tot tipus d'accions enfocades a lluitar contra el canvi climàtic des de la nostra ciutat. 

L’Ajuntament del Prat,  a través del programa municipal El Prat Film Office, ha entomat el repte d’incentivar la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat de rodatges, a través de l’exempció del pagament de la taxa a aquelles produccions cinematogràfiques que incorporin mesures i criteris i de sostenibilitat en el desenvolupament del projecte audiovisual, especialment aquelles que tenen com a objectiu la reducció de la petjada de carboni.

Aquesta mesura és una de les accions que formen part de l’estratègia de l’Ajuntament del Prat per avançar cap a un futur més sostenible, i converteix al municipi en el primer membre de la xarxa de municipis Catalunya Film Commission (ICEC) que incorpora  a les seves ordenances fiscals mesures que incentiven la sostenibilitat en els rodatges.

El conjunt de mesures i criteris sostenibles que adopti la productora ha de quedar recollit en el pla de sostenibilitat del rodatge,que haurà d’atendre els criteris i mesures de sostenibilitat recomanades per la Catalunya Film Commission a la  Guia per a la incorporació de criteris de sostenibilitat en filmacions i rodatges elaborada  per l’ICEC.

La productora haurà de presentar el pla de sostenibilitat del rodatge a l’Ajuntament abans del desenvolupament de l’activitat, juntament amb un escrit mitjançant el qual es compromet a aplicar les mesures i criteris que es contemplin en aquest document. El departament de Comunicació, a través d’El Prat Film Office, haurà d’emetre informe favorable perquè es pugui aplicar aquesta exempció.