Com rodar al Prat

Curtmetratge "Ay el Chacho ... si que sabe"

Si vols desenvolupar el teu projecte audiovisual al Prat, en espais de  titularitat municipal,  cal que tramitis els permisos mitjançant El Prat Film Office. T'expliquem com fer-ho: 

 

Per defecte, la sol·licitud de producció audiovisual cal fer-la mitjançant tramitació telemàtica

Recorda que  si no ho has fet encara, pots  donar-te d'alta a l'identificador digital de la Generalitat, l'IDCAt, que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Quan ens enviïs la sol·licitud, cal que especifiquis la informació següent:

  • Nom i NIF de la productora/de la persona peticionària
  • Tipus de producció
  • Nom de referència del projecte i client
  • Nom de la directora/director del projecte
  • Dia i horari de rodatge/sessió fotogràfica
  • Localitzacions previstes i horari de cada localització  
  • Nombre total de persones que hi intervindran (equip tècnic i artístic)
  • Acció a rodar a la localització
  • Metres lineals d'estacionament dels vehicles de rodatge i proposta d'espai on estacionar-los
  • Necessitats especials 

Si et cal suport a l'hora de fer el tràmit telemàticament, pots contactar amb el servei OAC 360 trucant al telèfon 93.595.44.14 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Si vols saber quines són les taxes  o preus públics que s'aplicaran i quines són les ordenances que les regulen, pots consultar-les aquí

Per conèixer les condicions vigents de prevenció de la Covid d'aplicació en el sector audiovisual, visita el web Activem Catalunya.

Pots fer la la tramitació presencial  emplenant i signant el formulari de sol·licitud de producció audiovisual i  registrant-lo presencialment a l'OIAC (plaça de la Vila, 1, el Prat de Llobregat).  Si vols coneixer quins col·lectius estan obligats a fer el tràmit telemàticament, pots fer-ho aquí.

En el context actual de la Covid-19, per fer  el tràmit presencialment cal demanar cita prèvia a l'OIAC (Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania).  Pots fer-ho aquí

Si vols saber quines són les taxes  o preus públics que s'aplicaran i quines són les ordenances que les regulen, pots consultar-les aquí

Per conèixer les condicions vigents de prevenció de la Covid d'aplicació en el sector audiovisual, visita el web Activem Catalunya.

La sol·licitud de producció audiovisual ha d'anar acompanyada dels documents següents:

DNI de la persona peticionària (en aquells casos que actua com a particular i no en nom d'una empresa)

Comunicació de la targeta acreditativa del NIF (document de l’Agència Tributària) de l'empresa peticionària

DNI de la persona que actua com a representant de l'empresa peticionària

DNI de la persona que cedeix els poders a la persona representant, per realizar el tràmit en nom de l'empresa

Document de cessió de poders per actuar en nom de l'empresa peticionària, en la gestió del tràmit

Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil

Factura/rebut justificant de la vigència de la pòlissa de RC

Plànol indicant la localització del set de rodatge i la proposta de localització de l’estacionament dels vehicles de rodatge

Per conèixer les condicions vigents de prevenció de la Covid d'aplicació en el sector audiovisual, visita el web Activem Catalunya.