Campanya preinscripció telemàtica 2024-2025

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que regula el procés de preinscripció, ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.

Així mateix, ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/474/2024, de 14 de febrer, per la qual es fan públics l'establiment de les zones educatives i l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

La Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de la preinscripció per al curs 2024- 2025 d’educació Infantil, Primària i Secundària:

  • Educació infantil (de 3 a 6 anys) i educació primària (de 6 a 12 anys): del 6 al 20 de març
  • Educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys): del 8 al 20 de març

El procés serà telemàtic, a través del portal de preinscripcio.gencat.cat .

També pots fer la teva sol·licitud electrònica mitjançant IdCAT mòbil, Clave, T-CAT o DNI electrònic

Aquelles famílies que necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic poden trucar a l’OAC 360, al tel. 93 595 44 15

Si la família té altres dubtes o consultes, podran acompanyar-se des de l’ Oficina Municipal d’Escolarització del Prat  al telèfon 933790050 ext. 5334 o 5335 o 5439 amb l’horari de 9:00 a 13:30h i 16:30 a 19:00h.

1. Opció d’ escola o centre educatiu.

Els centres organitzen  JORNADES DE PORTES OBERTES online

Conèixer el projecte, l’espai, els valors, les persones... que formaran part del dia a dia del teu fill/a és molt important. 

2. Conèixer les dates de tot el procés de preinscripció i matriculació. 

Coneix les dates de tot el procés de preinscripció i matriculació, així com les accions associades.

 

3. Conèixer l'oferta inicial de places de cada centre, la zona on estan localitzats  i també els instituts adscrits (secundària) a les escoles de primària.

Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones . Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar només per a educació infantil i primària. Per a educació secundària obligatòria, tot l'alumnat empadronat a la ciutat tindrà la consideració de zona única amb puntuació de 30 punts. 

Consulta els instituts adscrits a les escoles de primària.

 

4.  Entén els criteris de puntuació: prioritaris i complementaris

 

5.   Prepara la documentació que hauràs d'adjuntar a la sol·licitud (Presentació fins al 22 de març de 2024)

a)  Necessitaràs DNI, llibre de família i targeta sanitària. Hauràs de tenir fotografiada o escanejada la documentació dins del dispositiu que vagis a utilitzar per fer la teva preinscripció, d’aquesta  manera tindràs un accés més fàcil i ràpid.

b) Consulteu les dades i els codis necessaris per emplenar el formulari de tots el centres de primària i secundària del Prat de Llobregat (encara no tenim link).

També pots accedir al codi d’identificació de l’alumne a través de gencat.cat.

 

6. Tingues el calendari del procés de preinscripció a mà, és important fer un seguiment.

-Quines dades s’han d’introduir a la sol·licitud de preinscripció?

Si l'alumne és nou al sistema educatiu català, no tindrà identificador i les dades personals de l'alumne s'hauran d'introduir.

En aquest cas, has d'adjuntar a la sol·licitud, escanejats o fotografiats per les dues cares, la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents de filiació, i també, si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

Aquelles famílies que no hagin pogut aconseguir cap mètode d'identificació electrònica podran fer la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic. A l'efecte de validar la seva identitat, cal que adjuntin, a la sol·licitud, la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents de filiació, així com el document d'identificació personal dels tutors i de l'alumne, si en té.

 

-He de fer constar el número d’identificador del meu fill o filla en la preinscripció?

Sí. La direcció de l’escola on estigui escolaritzat actualment és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

No l'has de fer constar si el teu fill o filla fa la preinscripció per primera vegada o si és nouvingut o nouvinguda de fora de Catalunya.

 

-Puc demanar en una mateixa sol·licitud centres adscrits i centres no adscrits?

Sí, però has de tenir en compte que, per a tots els centres de la llista que demanis a continuació d'un centre no adscrit, perdràs el dret de preferència, encara que aquests sí que estiguin adscrits al centre de procedència.

 

-Per què m’apareix marcada l’opció de plaça d’ofici quan faig la preinscripció per a 1r d’ESO?

Quan fas la sol·licitud telemàtica al primer curs d'ESO,  existeix el compromís de garantir el dret a una plaça del servei d'educació de Catalunya. Si no ha pogut accedir a cap de les opcions triades, primer en la sol·licitud o després en l'ampliació de la sol·licitud, el sistema interpreta que la sol·licitud ha de ser considerada d'ofici i així apareixerà consignat en el resguard de la teva sol·licitud, encara que no l'hagis marcat explícitament. Totes les sol·licituds del nivell tenen aquesta consideració.

 

-Com he de sol·licitar els punts i les preferències que s’atorguen tenint en compte els criteris de prioritat per a l’assignació de places?

En la sol·licitud, en l'apartat dels criteris de prioritat, has de fer constar els criteris al·legats que permetin atorgar determinades puntuacions o preferències per a l'assignació de places.

Cal adjuntar la documentació a la sol·licitud en els casos en què no està prevista la validació mitjançant una consulta interadministrativa.

Cal comprovar, al resguard de la sol·licitud, si alguna de les consultes no ha tingut el resultat esperat; en aquest cas, si encara estàs dins de termini, pots afegir la documentació a la sol·licitud ja tramitada.

 

-Per a què serveix el resguard?

Un cop confirmades les dades i enviat el formulari, obtens un document de resguard que cal que guardis.

El resguard també indica si hi ha alguna consulta que ha fallat i, per tant, si cal que adjuntis a la sol·licitud alguna documentació més. Per això, l'has de llegir bé abans de guardar-lo.

 

-M’he equivocat, què puc fer per modificar la sol·licitud?

Una vegada formulada la sol·licitud, la pots modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licituds) per modificar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats.

Modificades les dades, obtens un nou resguard. En aquest cas les dades que es validen són les de la darrera modificació.

 

-Quina diferencia hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu.
La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça.
La preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula. S'ha de fer la matrícula al centre en el termini corresponent.

 

-Puc presentar més d’una sol·licitud de preinscripció?

No, la presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

-Com puc fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud?

Pots consultar la informació de la teva sol·licitud a les diverses llistes que es publiquen en línia durant el procés de preinscripció, com per exemple al web municipal, o mitjançant el web preinscripcio.gencat.cat.

 

-Què puc fer si no estic d’acord amb la puntuació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional?

Pots presentar una reclamació. Des de la consulta individual de resultats o des del web preinscripcio.gencat.cat, trobaràs un enllaç amb un formulari on has d'explicar la divergència i adjuntar la documentació que la suporti.

 

-És possible que en un centre hi obtingui plaça alumnes procedents d’escoles no adscrites?

Durant el procés d'assignació de places, tenen preferència les sol·licituds corresponents a alumnes de les escoles adscrites al centre.

Si després d'aquest procés encara hi ha places disponibles, llavors s'assignen primer les sol·licituds que l'han demanat en primera opció i, entre aquestes, segons l'ordre de la puntuació obtinguda pels criteris generals (germans, proximitat, etc.) i, si s'escau per al desempat, el complementari.

Per tant, un cop assignades les sol·licituds d'alumnes provinents de centres adscrits, tindran preferència en l'assignació de les places disponibles alumnes que el demanen en primera opció respecte dels que ho fa en segona, i sempre ordenats d'acord amb el barem obtingut.

Dit això, sí, es podria donar el cas.

 

-Famílies d'I3 o 1r d'ESO

Les famílies d'I3 o 1r d'ESO (o que hagin demanat petició d’ofici) a les quals no s'hagi assignat cap  plaça demanada rebran una comunicació i podran fer ampliació  de peticions entre les vacants després de fer la primera fase d'assignació. 

En el mateix missatge electrònic, s'hi inclou un enllaç mitjançant el qual podran accedir al formulari d’ampliació, a través d'un cercador accessible des del formulari.

Aquestes peticions ampliades s'ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procés d'assignació inicial, és a dir, basant-se en el barem i el número de desempat ja obtinguts en primera instància.

L'assignació de places disponibles es farà per rigorós ordre entre les sol·licituds d'aquesta fase.