La imatge del mes: L'avinguda Verge de Montserrat

avinguda_verge_montserrat

L'avinguda de la Verge de Montserrat, una de les arteries bàsiques del Prat, es convertí, als anys 60, en el centre d'activitats econòmiques més important del Prat en detriment de la Plaça de la Vila, que es mantingué com a centre administratiu de la ciutat. La imatge correspon als inicis de la urbanització de I'avinguda.