La contaminació de l'aire causa set milions de morts prematures cada any al món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Algunes de les malalties que genera són ictus, neumonia, infarts i arritmies, i doversos tipus de càncers, segons adverteix l'institut de recerca biomèdica de Barcelona ISGlobal. També afecta la capacitat d'atenció i aprenentatge dels infants, segons aquests mateix institut.

Per això els científics i els organismes internacionals recomanen fermanent prendre mesures decidides contra aquesta contaminació ambiental, i totes les princials ciutats del món esten mirant de reduir el trànsit al seu interior. Londres aplica una taxa de congestió als vehicles que circulen al seu interior, i Nova York ho farà aquest 2024. A França, existeixen Zones de Baixes Emissions des de fa anys, amb París al capdavant. Més de 200 ciutats europees, de Berlín a Brussel·les, ja apliquen zones de baixes emissions.

Al nostre entorn, s'aplica una Zona de Baixes Emissions a l'interior de les rondes de Barcelona (que afecta Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Esplugues, Cornellà i l'Hospitalet) des del 2020 i també hi ha zones de baixes emissions a Sant Joan Despí i a Sant Cugat del Vallès. La Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga totes les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions d'acord a la normativa europea.

En compliment de la llei, aquest 2024 a l'AMB s'ampliaran les ZBE, que s'aplicaran també al Prat, així com a d'altres ciutats metropolitanes del nostre entorn. Aquesta aplicació de les ZBE a la ciutat, que no comportarà sancions abans del setembre del 2024, anirà acompanyada d'una sèrie de mesures transitòries i suports a aquells col·lectius que ho necessitin.

Al marge de la ZBE i des de fa anys, l’Ajuntament del Prat està desplegant altres mesures, recollides a la Declaració d’Emergència Climàtica, i que aposten per reduir la contaminació amb la pacificació de carrers, l’energia neta i la preservació i defensa de les zones protegides, en contra de l'ampliació de l'aeroport com a gran focus emissor de contaminació.

És tracta d’uns vials que tenen restriccions per a la circulació dels vehicles que més contaminen. L’objectiu és millorar la qualitat de l’aire i, per tant, la salut pública de les persones que viuen a la ciutat. S'apliquen a nombroses ciutats del món, i la llei estatal obliga a aplicar-les a totes les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants. Un exemple proper de ZBE el trobem a la zona interior de les rondes de Barcelona, i que afecta municips com Barcelona, l'Hospitalet, Sant Adrià del Besòs, Cornellà o Esplugues. Podeu consultar aquí com funciona aquella ZBE, que properament s'estendrà a altres municipis metropolitans.

La Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions, d’acord amb la normativa de la Unió Europea. El Prat la posarà en marxa de forma conjunta amb d’altres municipis metropolitans.

Les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut també posen de relleu la necessitat de reduir la contaminació a les grans metròpolis del món. Segons aquest organisme, cada any la contaminació causa al món set milions de morts prematures.

Els cotxes que no tinguin etiqueta ambiental, ja que les seves emissions són molt contaminants.

Sí ho podran fer amb total normalitat aquells que tinguin les etiquetes ambientals 0, ECO, B i C.

Fora de l'horari d'aplicació de la ZBE, que seran els dies laborables de 07h a 20h, tots els vehicles podran circular sense restriccions per la ciutat.

En tot cas cal recordar que cal fer un ús responsable del cotxe i que existeixen alternatives en transport públic que val la pena valorar.

No hi haurà sancions fins el setembre de 2024 per a turismes i motocicletes, mentre que les sancions a furgonetes, camions i autobusos no començaran fins al 2025. Aquesta informació es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació oficials de l’Ajuntament del Prat.

L’Ajuntament del Prat desplegarà una àmplia campanya d’informació i sensibilització, així com la senyalització de la ZBE.

La normativa de la ZBE s’aplicarà de dilluns a divendres, de 7 a 20h. Fora d'aquest horari, no hi haurà cap restricció i tots els vehicles podran circular per la ciutat.

La DGT, a través d’aquesta web, posa al vostre abast tota la informació sobre el distintiu ambiental dels vehicles, només necessites introduir la matrícula.

La ZBE estarà senyalitzada amb senyals verticals informatives.

Les càmeres fan una lectura automàtica de matrícula, per poder supervisar quins vehicles accedeixen a la zona de baixes emissions i si disposen o no de l'etiqueta que els habilita per fer-ho en els horaris d'aplicació de les restriccions.

Quatre de cada cinc vehicles censats al Prat de Llobregat el 2022 ja tenien etiqueta ambiental. Només un 20,7% no disposen de cap etiqueta i per tant estaran afectats per la implantació de la ZBE. D'aquests, només un 7,6% circulen durant els horaris d'aplicació de la ZBE, és a dir els dies laborables de 07h a 20h, i per tant és aquest 7,6% que es veurà afectat per les restriccions. Un 5,5% són turismes.

El 97% de les furgonetes censades al Prat disposen de dispositiu ambiental i per tant podran circular dins de la ZBE en el seu horari d'aplicació. Del 3% de furgonetes que no tenen dispositiu ambiental, només l'1,5% circulen els dies laborables entre les 07h i les 20h, i per tant es veuran afectades per la ZBE. És a dir, només una de cada cent furgonetes censades al Prat.

Els caps de setmana no s'aplica la Zona de Baixes Emissions, que estarà vigent només els dies laborables de 07h a 20h, i per tant fora d'aquest horari qualsevol vehicle podrà circular sense restriccions, amb o sense etiqueta.

Si un vehicle sense etiqueta ambiental que no es pot acollir a cap exempció necessita accedir a la ZBE en el seu horari d'aplicació (és a dir els dies laborables de 07h a 20h) podrà fer-ho demanant una autorització puntual, com ja passa a la ZBE Rondes de Barcelona. Cada vehicle podrà demanar autoritzacions fins a 24 dies laborables per any. A més a més dels caps de setmana i festius, durant els quals no s'aplica la ZBE i tots els vehicles podren circular sense restriccions.

Dins la ZBE es permetrà la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental, però els titulars dels quals acreditin baxos ingressos econòmics. En concret, aquests ingressos anuals hauran de ser inferiors a dues vegades l'Índex Públic de Renta d'Efectes Múltiples (IPREM), que és l'índex de referència a Espanya per calcular llindar d'ingressos mínims per accedir a certes ajudes. Aquest llindar d'ingressos anual s'actualitza regularment, i equivaldria el 2023 a uns 14.400 euros.

Si; les persones que desballestin un vehicle sense etiqueta ambiental tenen dret a viatjar gratis al transport públic metropolità durant tres anys. Ho poden fer sol·licitant la targeta verda. Aquí podeu trobar tota la informació.

L’Ajuntament del Prat treballa des de fa dècades per fomentar el transport públic i sostenible. La ciutat compta, actualment, amb més d’una vintena de línies d’autobús (urbanes i periurbanes), Metro i Rodalies.

A més a més, des de fa més d’un any, compta amb el servei de bicicletes elèctriques compartides, l’AMBici, els aparcaments de bicis Bicibox i totes les calçades de la ciutat convertides en vies pedalables amb velocitat màxima de 30 km/h. Per últim, cal destacar el servei de furgoneta i vehicles elèctrics compartits i els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. 

De forma prèvia al desplegament de la ZBE, l'Ajuntament del Prat ha desplegat la major flota de vehicles elèctrics compartits que hi ha proporcionalment en una ciutat catalana. Actualment, aquesta flota està formada per 12 vehicles, 11 cotxes i una furgoneta per fer petits trasllats, dsitribuïts en diversos punts de la ciutat: a la plaça d'Espanya, davant de les Cases d'en Puig, davant de l'escola Galileo Galilei i davant del Centre de Promoció Econòmica. Qualsevol ciutadà major de 22 anys amb carnet de conduir pot fer-se soci del servei i llogar vehicles quan ho necessiti. Aquí podeu trobar tota la informació del servei, i en aquest enllaç us podeu fer socis.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament, posarà en marxa una campanya de comunicació específica per donar a conèixer tota la informació d’interès relacionada amb la ZBE. Podeu fer arribar ja els vostre dubtes a transportsimobilitat@elprat.cat