Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb el que preveu la llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla Director de Mobilitat del seu àmbit.

Normativament, el Prat de Llobregat està inclòs dins les zones de protecció especial que marca el Decret 152/2007, de 10 de juliol, per a la protecció especial de l’ambient atmosfèric, indica que tots aquests municipis han de reduir els contaminants atmosfèrics, entre d’altres, mitjançant l’elaboració i aplicació de plans de mobilitat urbana.

El pla té com a objectiu el desenvolupament de la mobilitat sostenible i defineix els objectius sectorials que la ciutat ha d’aplicar i està aplicant per millorar la qualitat de vida de la ciutadania del Prat. El pla es pot aplicar íntegrament aquí:

Documents del Pla de Mobilitat del Prat

Pla de Mobilitat del Prat (pdf - 2301426 bytes)