Circulació de patinets: on i com?

Els patinets, concretament els vehicles de mobilitat personal (MPV), s’han convertit un mitjà de transport molt utilitzat per part de la ciutadania. Tant és així, que la seva immersió en el nostre dia a dia a la ciutat requereix d’unes normes de convivència per regular que el seu ús sigui segur per a totes les persones que ens movem pels carrers i places del municipi.

La nova normativa estipula unes normes clares i concises, tant pels conductors i conductores d’aquests vehicles com per a la resta:

  • Els patinets no poden superar els 25 km/h

  • Han de circular per la calçada, pel centre del carril i pels carrils bicis

  • Si el carril bici està integrat a una vorera no es poden superar els 10 km/h

  • Els patinets motoritzats no poden circular per la vorera

  • En carrers de vianants i plataforma única, poden circular en els dos sentits de circulació però sempre tindrà prioritat el vianant.

  • No es pot circular amb auriculars ni utilitzant el mòbil

  • Han de dur timbre i, de nit, llums al davant (blanca) i al darrere (vermella), a més d’elements reflectants.

  • Només hi pot viatjar una persona per patinet i ha de dur el casc.