Bicicletes: on i com?

Les bicicletes (elèctriques o no) no poden superar els 25 km/h i, de manera general si no hi ha senyalització contrària, han de circular:

 

  • Per la calçada i al centre del carril (No es pot circular per la vorera)
  • Pels carrils bici (on n’hi hagi), sense superar els 10 km/h. Si el carril bici està integrat en una vorera, els vianants el poden creuar amb molta precaució però no romandre-hi.
  • Allà on no hi hagi carrils bici, podran circular per voreres i zones de vianants de més de 3 metres d’amplada, sempre que no hi hagi aglomeració de persones (cal guardar un mínim d’1,5 metres de separació amb les persones que hi caminen) i no superar els 10 km/h.
  • Als carrers de vianants i de plataforma única, podran circular en els dos sentits de circulació i les bicicletes tenen preferència sobre les motos i els cotxes, però no sobre els vianants.
  • Als passos de vianants, s’han d’aturar per deixar passar les persones que el creuen.
  • No poden circular amb auriculars ni utilitzar el telèfon mòbil.
  • Han de dur timbre i, de nit, llums al davant (blanca) i al darrere (vermella) i elements reflectants.
  • Els i les menors de 16 anys han de portar cas.