Esteu aquí

Prou al monopoli dels serveis funeraris

Jordi Ibern i Tortosa

Desembre 2016

Aquest mes vam presentar dues mocions prou interessants per als nostres veïns i per al comerç local: la de serveis funeraris i per la creació d’una àrea d’autocaravanes. Des que la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997 va ser modifi cada a conseqüència de la Directiva Europea 2006/123/CE pel Decret Legislatiu 3/2010 (d’això ja fa poc més de 6 anys) l’Ajuntament ha mantingut una ordenança que estava incomplint la llei.

Hem aconseguit que l’equip de govern accepti modifi car l’actual ordenança establint unes tarifes socialment inclusives, implicant-se en el control del compliment, per part d’Àltima, d’ordenances i normes municipals, promovent i facilitant la lliure competència entre funeràries habilitades legalment i, per evitar caure en “petits errors de redacció”, consultarà a l’Associació contra Abusos Funeraris i demanarà un dictamen positiu a l’Agència Catalana de la Competència. Així i tot, l’equip de govern va votar en contra d’incorporar al web municipal la informació dels serveis funeraris, d’instar Àltima a donar informació completa i veraç des dels serveis de gamma baixa, d’estudiar la municipalització del tanatori i d’instar les empreses a oferir l’ús de materials sostenibles i biodegradables. El que voten a favor a Barcelona, ho voten en contra de la ciutat que governen!

 

Jordi Ibern i Tortosa
@ERC_ElPrat

Més opinió desembre 2016