Esteu aquí

La Ricarda, l'edifici oblidat

IMMACULADA  LLOPIS CLIMENT

Desembre 2016

Fa aproximadament un mes va tenir lloc el tradicional Aplec de la Tartana del Prat, que enguany es va celebrar a la Ricarda. Aquest és un magnífic edifici que tenim a la ciutat sense donar-li cap tipus d’ús, fet que no impedeix que a hores d’ara no tinguem un pla d’usos sobre la taula. Per les seves dimensions, aquest podria encabir diverses activitats i es podria demanar a la ciutadania el seu parer sobre els usos que se li poden donar.

Nosaltres hem proposat en diverses ocasions celebrar-hi la nostra Fira Avícola i la Fira Comercial, ja que l’espai és prou gran per encabir la fi ra comercial, la zona de restauració i la Fira Avícola. Així aprofi taríem un espai en desús i resoldríem els problemes d’aparcament derivats de la ubicació actual de l’edifi ci. No obstant, la idea és que tingui una activitat permanent, com ara ubicar-hi un Museu de la Pagesia, per assegurar-nos que no es converteixi en un exemple més de la depredació patrimonial que ha patit la ciutat per part dels que la governen des de fa dècades. Enguany tornarem a trobar-nos a Cal Gana gaudint de la nostra Fira Avícola, del Pota Blava i de la carxofa. Us desitjo una molt bona Fira Avícola!

 

Immaculada Llopis Climent
http://convergents.cat