Esteu aquí

Plans d'emergència

Plans d'emèrgencia

La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaboració d’un pla de protecció civil.

El plans de protecció civil són eines o instruments que concreten quines actuacions han de fer els serveis d’emergència per tal de protegir la població, els béns i el medi ambient en situació de greu risc col·lectiu o calamitat pública. També inclouen les mesures d’autoprotecció que ha d’aplicar la població exposada.

Tipus de plans:

 • Plans especials
 • Plans territorials
 • Plans d'autoprotecció

 

Quins plans d'emergència té l'Ajuntament del Prat de Llobregat?


 • Pla bàsic d'emergència Municipal
 • Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions
 • Pla d'actuació municipal per risc d'incendi forestal
 • Pla d'actuació municipal per risc químic
 • Pla d'actuació municipal per risc de nevades
 • Pla específic municipal Festa Major
 • Pla específic municipal Fira Avícola
 • Pla d'autoprotecció Cavalcada de Reis
 • Pla d'autoprotecció Carnestoltes
 • Pla d'autoprotecció Pratifolk
 • Pla d'autoprotecció Cantata alumnes 6è de educació primària
 • Pla d'autoprotecció Cèntric espai cultural
 • Plans d'emergència instal·lacions i dependències municipals

Proves de sirenes

El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

Simulacres i proves

Un simulacre consisteix a posar a prova l’activació, en condicions fictícies, d’un pla de protecció

 •