Esteu aquí

El nou Centre Cívic Palmira Domènech

Febrer 2019

Una ciutat, una societat, està conformada per persones, per famílies, per grups i per entitats que es relacionen entre si, i d’aquesta vida compartida, en sorgeix el sentiment de comunitat, de pertinença a un col·lectiu amb el qual es vol construir una forma de viure basada en les oportunitats de créixer com a persones i en el benestar general.

Des de l’Ajuntament s’ha vetllat sempre per facilitar punts de trobada, espais de participació i promoció de la vida comunitària. Amb aquesta finalitat, es van començar a construir els centres cívics, a partir dels primers governs democràtics de la ciutat. El primer va ser el Centre Cívic Jadins de la Pau i uns quants anys més tard, es va obrir el Sant Jordi-Ribera Baixa.

Ara, posarem en funcionament el Palmira Domènech, un nou centre cívic que s’uneix a la xarxa dels ja existents i que neix amb la voluntat de promoure el treball comunitari amb el barri i els seus agents socials, la relació intergeneracional i la pràctica sociocultural.

El nom del centre cívic, Palmira Domènech, és el d’una dona que durant els anys 70 va ser una activista sociocultural, compromesa amb els moviments socials i amb el feminisme al Prat. Amb aquest nom es vol reflectir l’esperit i la voluntat educadora i cohesionadora d’aquest nou centre. Els valors que va encarnar Palmira Domènec fa quasi 50 anys són similars als que ara estem abordant, de manera diferent, adaptats a les formes de vida del segle XXI. Es podrien resumir en els valors de l’educació, la cultura, la diversitat, la creativitat i la participació com a eines transformadores de la societat.

Espero que el Centre Cívic Palmira Domènech us agradi, que el feu vostre i que en gaudiu. Així podrem seguir progressant com a comunitat.

 

Lluís Tejedor