Suport a la vida autònoma

Què és el servei?

És un programa de seguiment i acompanyament individualitzat per a les persones que hagin finalitzat el programa de rehabilitació de la conducta addictiva.

Què ofereix?

Suport i assessorament en el procés de vida autònoma lliure de drogues i/o altres addiccions.

A qui s’adreça?

A persones rehabilitades de la conducta addictiva.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment.

Cost del servei

Gratuït.