En aquest apartat trobaràs recursos per comprendre i sensibilitzar sobre què són els rols i els estereotips de gènere, així com quines són les desigualtats que produeixen tant en les dones com en els col·lectius LGTBIQ+.

Explicació planera sobre què volem dir quan parlem d'identitat i expressió de gènere o atracció sexual.

Autoria: Betevé.

Públic: Ciutadania.

 

Vídeo de sensibilització sobre les implicacions que té ser una dona des de la visió del model patriarcal.

Públic: Ciutadania.

 

Com la comunicació perpetua, legitima o transforma els estereotips de gènere i les violències que sovint s'hi associen. Proposa un imaginari de transformació fent-nos responsables de la comunicació que traslladem a la ciutadania.

Autoria: TED

Públic: Ciutadania.

 

Explicació de Dolors Bramon sobre la visió de la dona i la poligàmia a l'islam.

Autoria: VilaWeb

Públic: Ciutadania

 

Web de l'Observatori Quotidiana, una entitat generadora de coneixements sobre desigualtats de gènere. Publiquen estadístiques i infografies periòdicament.

Públic: Ciutadania.

Accés al recurs.

Sensibilització sobre les diferents formes de sexisme que viu en el dia a dia una dona.

Autoria: Instituto Mujeres

Públic: Ciutadania.

 

Fragment d'un documental on, a través d'un experiment sociològic, reflexionem sobre com tractem a nadons en funció de ls rols de gènere.

Autoria: Odisea

Públic: Ciutadania

 

Estereotips entorn les persones de sexe femení.

Autoria: El HuffPost

Públic: Ciutadania.

 

Estereotips entorn les persones de sexe masculí.

Autoria: El HuffPost

Públic: Ciutadania.

Qüestionament dels rols de gènere des de la mirada d'un infant.

Autoria: La Naturadora, Vicent Poquet, Eltakataka.

Públic: Ciutadania.

 

Espai web on es recullen diferents eines per sensibilitzar entorn els afrofeminismes en l'educació.

Autoria: Potopoto.

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Campanya de promoció de la professió de bombera com una sortida professional per a les dones.

Autoria: Generalitat de Catalunya.

Públic: Ciutadania.

 

Guia pedagògica per a professionals per sensibilitzar a infants sobre el sistema sexe-gènere i les desigualtats que se'n deriven.

Autoria: Gerard Coll-Planas i Maria Vidal.

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Estereotips i desigualtats associats al concepte de dona/nena.

Autoria: Always.

Públic: Ciutadania.

 

La visió estereotipada de la divisió sexual del treball des de la infància i la necessitat de transformar aquest imaginari.

Autoria: RealKiddys

Públic: Ciutadania.

Contes clàssics capgirats per trencar amb els estereotips i rols de gènere.

Autoria: Govern de Cantabria.

Públic: Ciutadania.

Accés al recurs.

Campanya per promocionar la pràctica esportiva en dones reals i diverses.

Autoria: The National Lottery.

Públic: Ciutadania.

 

Explicació de què és la interseccionalitat i de la importància d'incorporar aquesta perspectiva en l'anàlisi de la realitat, de la mà d'una de les precursores del concepte.

Autoria: TED

Públic: Ciutadania.

 

Com la imatge de la 'dona perfecta' pot afectar a la nostra autopercepció i autoestima.

Autoria: Dove

Públic: Ciutadania

 

Explicació sobre com el concepte de la normalitat pot esbiaixar la nostra mirada a l'hora d'etiquetar les persones i entendre la realitat social.

Autoria: Betevé.

Públic: Ciutadania.

 

Breu recorregut històric de la lluita de les dones per transformar la seva situació de desigualtat i la necessitat de continuar treballant en aquest camí.

Autoria: UNWoman.

Públic: Ciutadania.

 

Vídeo que pretén trencar amb els estereotips de les dones associats al món dels esports.

Autoria: Nike

Públic: Ciutadania

 

Guia per a professionals que treballen amb adolescents sobre la normalització dels rols i estereotips de gènere que produeixen desigualtats i situacions de violència.

Autoria: Instituto Andaluz de la Mujer.

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Curt de reflexió sobre la diversitat de gènere i l'orientació sexual on es transforma el model d'heteronormativitat en homonormativitat.

Autoria: Wing Span Pictures.

Públic: Ciutadania.

Campanya de sensibilització sobre les conseqüències de la discriminació en les persones LGTBIQ+.

Autoria: Mythic Bridge

Públic: Ciutadania

 

 

Vídeo destinat a sensibilitzar sobre la realitat de les persones trans i les múltiples discriminacions que viuen.

Autoria: Fundacón Triángulo

Públic: Ciutadania

 

Relat de l'exclusió que viuen les persones trans a través d'alguns testimonis.

Autoria: MIDES Uruguay

Públic: Ciutadania

 

Explicació sobre què és la intersexualitat.

Autoria: Vodafone Esspaña

Públic: Ciutadania

 

Curt documental sobre la quotidianitat de les famílies homopaternals i homomaternals.
Autoria: Associació de famílies lesbianes i gais.
Públic: Ciutadania.

 

Guia pràctica per esdevenir una família quan es pertany al col·lectiu LGTBI.

Autoria: Associació de famílies LGTBI

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Reflexió entorn els prejudicis entorn les persones LGTBIQ+ i de com aquests lis afecta.

Autoria: Universitat Jaume I

Públic: Ciutadania

 

Explicació sobre què impliquen les conductes LGTB-fòbiques, concretament l'homofòbia, i quina és la realitat del fenomen a l'estat espanyol.

Autoria: Psicowoman.

Públic: Ciutadania.

 

Còmic publicat l'any 2016 de sensibilització sobre la diversitat sexual i afectiva destinada a joves adolescents.

Autoria: Federación estatal de Lesbianas, Gays, Intersexuales i Bisexuales.

Públic: Ciutadania

Accés al recurs.

Espai web on hi apareixen diversos recursos educatius per treballar la diversitat afectiva-sexual i les discriminacions que es donen cap al col·lectiu LGTBIQ+.

Autoria: Movimiento contra la intolerancia.

Públic: Professionals

Accés al recurs.

Guia explicativa sobre com identificar els delictes d'odi i què pots fer en cas de ser-ne víctima.

Autoria: Charo Alises.

Públic: Ciutadania.

Accés al recurs.

Guia per educadors i educadores de persones joves per treballar la diversitat afectiva i sexual.

Autoria: Ambistia Internacional.

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Guia per professionals que treballen amb infants i joves LGTBI+ on s'aclareixen conceptes i s'ofereixen recursos sobre com treballar amb el col·lectiu.

Autoria: Universitat de Girona

Públic: Professionals.

Accés al recurs.

Fitxes relacionades