Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Gener 2022

Arrenquem el 2022 amb força

Alba Bou Jordà

Gener 2022

El comercio hace ciudad

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2022

Només si canviem ho aconseguirem

Jordi Ibern i Tortosa

Gener 2022

¡Basta ya!

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Gener 2022

Seguimos

Carmelo Declara Merino