Esteu aquí

El Prat creix cap al nord

Juliol 2020

Després d’anys d’intens treball de preparació, ja que el planejament urbanístic requereix reflexió, maduració i acord, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat de manera inicial la Modificació del Pla General Metropolità corresponent als sectors Seda-Paperera-Urgoiti-Estació, que assenta les bases per al desitjat creixement de la ciutat cap al nord. L’arribada de l’AVE a Barcelona va produir el soterrament de 900 metres de vies, fet que va permetre a la ciutat començar a planejar com podria ser el seu creixement cap a l’autovia. El previ cessament en l’activitat industrial de Seda i Paperera va possibilitar l’expectativa de la transformació urbanística.

Al Prat, on conviu un model decantat cap a l’activitat econòmica (per la força tractora del port, l’aeroport i els polígons) amb una necessitat objectiva d’habitatge, s’obre l’oportunitat de generar un creixement enfocat a usos residencials i comercials que apropi les llars als llocs de treball, de manera que es millori la sostenibilitat global del sistema.

El creixement que proposem cap al nord és un model d’eixample que amplia i connecta els espais verds i la mobilitat sostenible amb la realitat residencial i econòmica. Amb més de 4.000 nous habitatges, el 40 % dels quals serà de protecció oficial, proposem també un barri ambientalment sostenible, amb voluntat de ser de zero emissions, descarbonitzat i amb estratègies de consum eficient i responsable de l’aigua. El desenvolupament urbanístic de la ciutat cap al nord, per tant, és una immillorable oportunitat per al Prat de cobrir algunes de les seves necessitats i de satisfer molts dels seus anhels com a ciutat moderna i sostenible. Penso que és una molt bona notícia.

 

Juan Pedro Pérez Castro
@PerezJP_

Opinions d'altres mesos

Febrer 2021

Queremos votar!

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2021

Marta

Juan Pedro Pérez Castro

Desembre 2020

Conquerim els carrers?

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2020

Ya lo decíamos nosotros

Juan Pedro Pérez Castro