El Jo Puc! Servei laboral especialitzat d'orientació, acompanyament i suport a la inserció, facilita formacions laborals de curta durada per a millorar l’ocupabilitat de persones a l’atur i en situació de vulnerabilitat.

 

Formació teórico-pràctica de 67 hores de durada en preparació de comandes i gestió de magatzem amb aplicacions informàtiques. Inclou pràctiques en empresa amb possibilitats de contractació posterior.

L’objectiu és facilitar els coneixements, habilitats i actituds necessàries per realizar les operacions de picking a un magatzem així com l’oportunitat de participar en un procés de selecció.

On line/Presencial