Esteu aquí

Com comuniquem la nostra presència a la Mostra d'Entitats?

Comunicació

Data i lloc

Dilluns 11 i 18 de novembre de 18.30h a 20.30h a les Cases d’en Puig.

Objectius

L’objectiu d’aquesta formació és dotar d’eines a les entitats que els permetin preparar una campanya de comunicació on-line de car a la Mostra d’Entitats. Es treballaran estratègies per a fidelitzar socis, per aconseguir noves persones sòcies, també estratègies per a apropar-se a nous públics, per tal de donar a conèixer les entitats i les activitats i propostes que realitzen.

Continguts

SESSIÓ 1

- Situació actual de les xarxes socials i canals de comunicació de la nostra entitat

- Mitjans dels que disposem

- A qui ens adrecem?

- Què volem explicar i donar a conèixer?

- Accions a desenvolupar per captar l’atenció abans/durant/després de la Mostra: PREPAREM UNA CAMPANYA o Sorteig

o Photocall

o Performance

o Gincama / joc participatiu

 

- Eines: Vídeos / Canva /

- Creació d’expectativa / de continuïtat / de novetat

SESSIÓ 2

- Canals de distribució de la nostra campanya i ús que farem de les xarxes:

o Instagram

o Twitter

o Facebook

o Whatsapp

o Web – Recull de textos i imatges

- Seguiment de la campanya / Feedback amb coneguts i desconeguts

- Viralitat de les nostres publicacions

- Feina a desenvolupar al llarg de l’any a les xarxes socials

Metodologia

Dues sessions de dues hores on es donarà contingut teòric i pràctic sobre la matèria. S’estimularà la intervenció i participació dels i les participants i es respondran els dubtes dels i les assistents.

Persones destinatàries

Curs adreçat a persones responsables o coordinadores d’entitats de tots els àmbits.

Docència

El Prat Comunica

  • Accessible

  • Ludoteca infantil