Esteu aquí

Sortida de camp “Llegim el riu”

Llegim el riu

Els participants del projecte de ciència ciutadana Llegim el riu inicien els treballs de camp a l’entorn del riu Llobregat, per afavorir-ne el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la seva protecció.

El grup local de voluntaris, acompanyats de personal bibliotecari i de personal tècnic de l’Àrea d’Acció Ambiental i Energia recopilen informació de l’estat del riu. A partir d’aquí, i durant l’últim trimestre del 2022, es cocrearan amb la ciutadania recomanacions de polítiques públiques per gestionar i conservar el patrimoni fluvial del riu Llobregat.

El procés científic estarà tutelat i dirigit pel Grup de Recerca (FEHMlab) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

Per participar cal haver participat a l’anterior trobada.