Esteu aquí

Ple municipal del mes de juny

Ple municipal del Prat

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Alcaldia
2.- Aprovació inicial de l'avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic Municipal (exp. 15935/16).
3.- Iniciar l'expedient per a l'atorgament del títol de Fill predilecte a Fermí Marimón Marimón, i de Fills adoptius a Josep Mayol Collell i Àngel García Vidal (exp. 11234/17).

Recursos Humans
4.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a una treballadora municipal (exp. 10910/17).
5.- Autoritzar la compatibilitat per realitzar una segona activitat, de caràcter privat i a temps parcial, a una treballadora municipal (exp. 11077/17 ).

Intervenció
6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2017 (exp. 11701/17).
7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 10782/17).

Gestió Tributària
8.- Concessió de beneficis fiscals al Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a les obres de condicionament d'espais interiors de l'Escola Honorable Josep Tarradellas (exp. 10249/17).

Espai Públic i Projectes Urbans
9.- Ratificació del Decret 3187/2017, de resolució d'al·legacions i recurs de reposició contra l'aprovació del Projecte executiu del Teatre de l'Artesà (20130/16).

Alcaldia
10.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
11.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2017 (exp. 8551/17).
12.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2017 (exp. 6210/17).
13.- Donar compte del compliment dels límits i normes legals referides al personal eventual (exp. 9846/15).

Mocions
14.- Moció de suport per a un tractament digne de l'escola inclusiva.
15.- Moció per ampliar la plantilla de Policia Local.
16.- Moció per establir ajudes als comerços afectats per les obres de l'av. Verge de Montserrat.
17.- Moció per a la instal·lació de càmeres de videovigilància al Prat.
18.- Moció per impulsar la incorporació del cos de la Policia Local al sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere en el municipi.
19.- Moció de suport al Manifest dels professionals de l'àmbit sanitari d'atenció primària del Prat de Llobregat.
20.- Precs i preguntes.

Emissió en directe a través de www.elprat.tv

  • Accessible

  • Streaming

Activitats relacionades

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 24/06/2021 - 9:00 h al 24/06/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud

Mercadet Setmanal de Sant Cosme

Tipus: Fira, mostra i mercat
Quan: Del 01/07/2021 - 9:00 h al 01/07/2021 - 14:00 h
On: Ronda del Sud