Esteu aquí

Ajuts del SOC per entitats ESC

Xerrada per a cooperatives i empreses de l'Economia Social i Solidària sobre els ajuts i subvencions directes que s'ofereixen des del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)

Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Una cooperativa es constitueix amb un mínim de tres socis o sòcies que han de realitzar l'activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa de què es tracti.

L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també, són promotores de canvi social.