Dones


Tags: dones

Les dones al llarg de la història han estat invisibilitzades. La participació de la dona en la construcció de la societat ha estat minimitzada i tractada injustament creant un imaginari i uns estereotips. La participació de l’home en l’esfera pública, en la producció, en la cultura i la política, i el relegament de la dona a l’espai domèstic, a la llar i a la família, atès que la seva funció primordial era la de ser mare i esposa. Cal revisar la història per donar visibilitat a totes les dones que amb el seu treball i lluita van fer camí.