El Prat del futur es fa present: Document de balanç del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023

El desembre del 2019, el plenari de l'Ajuntament del Prat va aprovar el Pla d'Actuació Municipal 2020-23 amb un ampli suport dels grups que formen el govern municipal (el Prat en Comú i el PSC) a més d'ERC. Amb el títol El Prat d'avui, el Prat del futur, aquest PAM es marcava el repte d’actualitzar el model que ha insprat la ciutat actual per projectar-la pensant en les necessitats de les properes dècades. En el tram final del mandat, és hora de presentar un balanç del desplegament d'aquest pla. Durant la seva execució, la ciutat ha hagut de fer front a amenaces de caire global, com la pandèmia, i d'altres de caire més local, com el debats obre l'ampliació de l'aeroport. Malgrat aquestes crisis sobrevingudes, aquest balanç recull un altíssim grau d’assoliment dels objectius previstos al PAM. En resum, hem començat a assentar les bases d'un Prat del futur que comença a fer-se present.
 
 
A més a més d'aquest balanç, recordeu que també podeu consultar el deplegament del PAM a temps real a l'eina elprat.cat/pam. Coherent amb la política de govern obert desplegada per l'executiu municipal, aquest web recull les accions previstes al PAM i ret comptes de manera permanent i actualitzada sobre el seu grau de desplegament.