Treballs destacats pel jurat :

Amb aquest treball l’autora fa balanç de les estratègies bioclimàtiques actuals per l’obtenció d’edificis amb baix consum energètic: com aprofitar el lloc, el clima i l’energia solar; com ventilar l’espai de forma natural, etc. En definitiva, l’autora busca donar a conèixer alternatives sostenibles per la construcció.

El jurat valora el treball amb una part teòrica força complerta, i de temàtica actual i d’interès. El treball desprèn passió per l’arquitectura, així com una motivació de l’alumna de la temàtica treballada.

 

El treball es basa en l’estudi dels ronyons i l’etiologia de la poliquistosi renal, una patologia associada a aquest òrgan. Les autores han après a utilitzar programes de pedigrís, així com a manejar el llenguatge de la genètica general. 

El jurat valora el rigor del treball.  Es considera una investigació complerta i ben estructurada, que explica els problemes que la recerca ha plantejat i com les autores els han resolt. Amb la part pràctica han pogut informar a famílies amb aquesta malaltia de la tipologia concreta de la seva afecció.

 

 

L’autora té l’objectiu de valorar la possibilitat d’obtenir el PRGF per aplicar-lo, havent transcorregut diferents temps i havent-se sotmès a diferents temperatures amb les mateixes qualitats que si s’apliquen en el moment de la seva obtenció. Amb aquesta recerca, l’autora arriba a la conclusió que la cicatrització de la ferida sotmesa al PRGF es resol de forma més ràpida, i que el temps i la temperatura afecten.

El jurat considera el treball molt ben elaborat, tant formalment com per la capacitat de recerca. Durant tota la recerca, l’alumna exposa els problemes que es troba, no els amaga i calcula el marge d’error de les seves conclusions. L’alumna acaba podent donar resposta a les seves hipòtesis.  Es valora la motivació que l’alumna desprèn del treball.

 

Amb aquesta investigació l’autora pretén respondre si és possible un apocalipsi zombi similar al plantejat a la saga de videojocs Resident Evil. Amb aquesta recerca, l’autora arriba a la conclusió que partint d’un virus ja existent, és possible implementar canvis que condueixin a un hipotètic apocalipsi.

Es valora la  temàtica original del treball, que mescla móns tan aparentment diferents com els videojocs i la virologia i la biologia. La recerca és divertida, rigorosa i original. La lectura és amena i exposa temes actuals.

 

 

Aquest treball de recerca està centrat en demostrar si el procés de Penrose és viable matemàticament i en descobrir quins són els seus límits. Per aconseguir-ho, l’autor descriu el forat negre de Kerr i les seves característiques. Tot seguit, l’autor considera que es demostra matemàticament i en detall com és possible aquest procés.

El jurat destaca la concreció i cura en l’elaboració del treball, amb un resultat molt coherent i consistent. També valora el bon ús de l’anglès en aquesta recerca, ja que ha suposat un repte afegit per l’alumne. També es ressalta l’ampli material de consulta del treball.

 

 

L’autora té l’objectiu de determinar si les persones practicants d’atletisme i teatre comparteixen nivells similars de por escènica. Per això, l’autora desenvolupa una anàlisi de l’atletisme i el teatre, i mesura els seus efectes en els practicants, les seves similituds i la por escènica com a possible conseqüència. A la part pràctica, mitjançant entrevistes i enquestes, l’autora conclou que els nivells de por escènica d’atletes i actors i actrius són similars.

Treball amb el que el jurat valora la temàtica escollida, sent capaç de contrastar dos àmbits diferenciats en una sola recerca. També es vol posar en valor conclusions de gènere en base a la recerca duta a terme.

 

Amb aquest treball l’autor investiga sobre la fotografia, i es centra amb la fotografia de fauna. També segueix un esquema correcte que va des de la història de la fotografia, el material fotogràfic, el lloc de realització i, finalment, el treball pràctic.

El jurat considera el treball per la seva originalitat. La recerca és interessant i els objectius a assolir són concisos. El treball posa en valor l’entorn natural del Delta des de l’àmbit artístic.

 

 

Amb aquest treball, l’autora analitza el concepte de violència vicària, amb l’objectiu de visibilitzar-la i determinar el grau de coneixement i conscienciació de la societat. Mitjançant la recerca dels avenços legislatius i penals, i el debat i entrevistes a la part pràctica, l’autora conclou que manca la suficient informació i la protecció legal adequades.  

Recerca que aborda una temàtica necessària. El jurat reconeix la sensibilitat de l’alumna vers el tema i el seu plantejament al llarg de la investigació rigorosa i fugint de sensacionalismes.

 

Aquest treball té com a objectiu analitzar el canvi del Prat de Llobregat en l’àmbit econòmic des del s. XIX fins a l’actualitat. Així, el pas de l’economia agrària a la industrial ha repercutit, segons l’autora, a l’entorn natural. A més, el treball també investiga sobre el paper de la dona als oficis desenvolupats al Prat.

 

És un treball que el jurat considera formalment ben elaborat, amb una bona exposició que recorre els canvis econòmics i la seva afectació a l’entorn natural, social, econòmic i amb perspectiva de gènere. S’agraeix  l’equilibri entre la investigació més acadèmica i les aportacions personals dels i les entrevistades aporten valor al treball.  

 

 

Amb aquest treball l’autora revisa el problema que genera el plàstic al món, i proposa una campanya de l’Ajuntament del Prat. El treball repassa la història del plàstic,  els seus avantatges i inconvenients, i analitza la situació en el context espanyol. Finalment, proposa la campanya “El Prat, ciutat sense plàstics”, amb l’objectiu  principal del treball  de reduir els plàstics d’un sol ús al municipi.

Treball que planteja el repte ambiental des de diferents punts de vista: econòmic, científic i social.

Es valora la recerca duta a terme. El treball aconsegueix plasmar la preocupació de l’autora amb arguments sòlids. També es destaca l’esforç per traslladar una proposta de canvi a nivell municipal que busca un impacte real a la ciutat. Per últim, el treball aconsegueix respondre a les hipòtesis inicials.