17è Fòrum de treballs de recerca "Ciutat del Prat"

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat, amb la col·laboració dels coordinadors i coordinadores de batxillerat dels centres de secundària que imparteixen batxillerat al Prat, organitzen el Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat.

A causa del context de confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19, no s'ha pogut celebrar la mostra de forma física. És per això que obrim aquest espai digital, amb la voluntat de donar a conèixer la feina feta tant pels centres de secundària participants com per les autores i autors. A pesar de la situació sobrevinguda, l'objectiu d'aquest espai segueix sent que l'alumnat de batxillerat tingui l'oportunitat de mostrar a la ciutat els treballs de recerca seleccionats pel jurat del 17è Fòrum de Treballs de Recerca, fent valdre la qualitat de cadascun en el seu àmbit, i l'experiència personal que ha comportat la recerca.

D'aquesta manera volem fer arribar l'agraïment als centres de secundària, especialment a l'alumnat participant i als tutors i tutores que els han acompanyat. També volem felicitar a les famílies que acompanyen als seus fills i filles durant tot el procés investigador. Finalment també volem agrair als membres del jurat pel treball realitzat en l'estudi i valoració dels treballs presentats.

Tot seguit us mostrem els cartells explicatius de cada Treball de Recerca elaborat per les mateixes autores i autors, així com la informació bàsica dels treballs destacats pel jurat en aquesta edició:

 

L’objectiu principal d’aquest treball s’ha basat en realitzar el projecte de reforma de l’Institut Baldiri Guilera, seguint criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat. Per tal d’elaborar aquest projecte, s’ha realitzat l’estudi tèrmic i energètic de l’edifici amb finalitat d’elaborar una sèrie de solucions sostenibles que, segons l’autor, permetrien resoldre els problemes que posseeix actualment l’immoble. Això seria possible gràcies a la utilització de materials naturals com el suro projectat, o bé l’ús d’energies renovables. 

La conclusió final que extreu l’autor d’aquest treball és que realitzar la reforma de l’Institut Baldiri Guilera de manera sostenible és possible. Segons l’autor, els problemes tèrmics i energètics que posseeix a dia d’avui el centre educatiu, es podrien resoldre mitjançant la utilització de suro projectat a les façanes de l’edifici, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta, i la substitució de les obertures per unes de més eficients.

El jurat valora la implicació de l’alumne, l’atreviment de l’objecte de treball i de la pròpia conclusió, i un desenvolupament complert i detallat. També s’ha valorat molt positivament el domini del programa Autocad per l’elaboració dels plànols, i una redacció senzilla i ben estructurada. Cal destacar de nou, el que implica treballar aquesta temàtica d’arquitectura sostenible en la lluita pel canvi climàtic.

 

Veure fitxa del treball

Arquitectura bioclimàtica. Projecte de reforma d’un institut (pdf - 20206862 bytes)

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat comparar una dieta vegana amb una dieta omnívora pel que fa als costos econòmics, emissions de diòxid de carboni i malbaratament d’aigua. D’aquesta manera, s’ha determinat l’impacte mediambiental del canvi de dieta de la població de El Prat de Llobregat.

L’autora conclou que una dieta que incorpora productes d’origen animal fa servir molta més aigua i emet més diòxid de carboni que una basada en productes d’origen vegetal. Aquesta diferència fa que un hipotètic canvi de dieta dels ciutadans del Prat de Llobregat comporti un estalvi d’entre 4’26x10^8 i 7’74x10^8 L d’aigua, i una baixada d’emissions de diòxid de carboni equivalent a 3’8x10^6 Kg per setmana.

L’autora considera improbable que la població sencera del Prat de Llobregat decideixi de cop i volta adoptar un estil de vida vegà. De totes maneres, els càlculs realitzats li serveixen per fer-se una idea del gran impacte mediambiental que genera un municipi relativament petit. Segons ella, cadascú de nosaltres pot incidir de manera significativa en el medi que li envolta en funció de les decisions que pren, simplement decantant-se per un tipus de dieta o una altra.

El jurat destaca l’enfocament local per desenvolupar la part pràctica, calculant la diferència en la petjada ambiental segons el tipus de dieta majoritària de la ciutadania del Prat de Llobregat, i per tant també es valora l’enfocament en clau global en relació a la lluita contra el canvi climàtic.

Les autores s’han plantejat la següent hipòtesi: pot ser que el model òptim per a la recerca de la vacuna de la Malària sigui el MSIR?

Dins dels models estudiats per les autores, conclouen que el MSIR és el més adequat per a la Malària, ja que defineix els grups d'interès i té en compte que és una malaltia a la que nadons poden rebre anticossos de la seva mare a través de la placenta.

El jurat valora l’elaboració del treball en la seva totalitat, i considera que s’ha fet una bona explicació dels plantejaments tècnics. Es destaca el marc teòric ben estructurat, contextualitzant al lector en l’objecte d’estudi.

Es pot construir i programar un petit robot sense tenir nocions de robòtica i programació?

Es pot controlar un robot des de diferents dispositius amb sistemes operatius que no siguin iguals?

Per tal de resoldre aquestes preguntes, l’autora ha seguit el següent procés d’elaboració:

  1. Recerca d'informació sobre la història de la robòtica i del llenguatge de programació
  2. Seguidament, muntatge del robot i creació d'una aplicació mòbil
  3. Provar el funcionament de la part pràctica

L’autora considera que ha pogut demostrar que es pot construir un petit robot i una aplicació sense tenir nocions de robòtica ni de programació. 

El jurat destaca la coherència del treball i les explicacions clares i comprensibles dels conceptes tècnics, així com la vocació tecnològica de l’autora. 

L’autora es planteja si als menjadors de les escoles del Prat de Llobregat s’ofereix una quantitat igual o superior al 10% d’aliments ultraprocessats.

Segons l’autora, en totes les escoles excepte al Jacint Verdaguer (9,3%), el percentatge d'ultraprocessats és superior al 10% respecte al total.

Aquest valor oscil·la entre el 15% i el 35,6%.

La gran part d'aquests productes es troba al segon plat. També considera que no hi ha diferències entre els centres públics i privats, i que tampoc n'hi ha entre els que disposen de gestió directa (producció in situ) i indirecta (producció centralitzada).

En definitiva, l’autora arriba a la conclusió de que la presència d'ultraprocessats, així com la seva freqüència en els menús, és bastant elevada. Per tant, segons l’autora, convé disminuir aquesta oferta i augmentar la de productes saludables, com els làctics sense sucre, que no hi són gaire presents.

El jurat destaca la investigació duta a terme per l’autora, resultant-ne un treball molt complert. També vol destacar que s’ha fet recerca entorn a una temàtica actual i en l’àmbit local.

L’autor es planteja els següents objectius:

  • Comprovar que l'aerodinàmica influeix als Fórmula 1
  • Demostrar la importància dels pneumàtics en el rendiment del vehicle

Els resultats dels experiments que l’autor fa amb models que creats amb impressió en 3D, considera que demostren com l'aerodinàmica sí influeix en la capacitat d'aconseguir una major velocitat, segons l’autor. A més, es fa una explicació prèvia de tots els elements que aporta l’aerodinàmica en aquesta competició.

El jurat valora molt positivament l’explicació entenedora de conceptes complexes d’aerodinàmica, fent explicacions coherents i de forma ordenada. També es posa en valor la idea de comparar l’aerodinàmica de dos models de diferents èpoques.

L’autor considera que pensem en l'univers com un espai infinit que un dia va començar i que en un futur llunyà acabarà. Però no hi pensem com una clau per entendre el significat del concepte de vida o el significat del pas del temps. I considera que els forats negres són una peça clau per obtenir aquesta informació.

Per això s’ha proposat analitzar el seu comportament, la seva estructura, la seva influència en el cosmos, per després aprofundir més en noves teories que giren al voltant d'aquesta peça còsmica.

Per realitzar l'anàlisi, l’autor ha fet un procés de recerca d'informació extens, a més de realitzar un breu documental en què es parla d'aspectes bàsics dels forats negres. També parla d'aspectes més complexes com l'espai-temps o la teoria de la informació.

El jurat destaca la bona recerca i explicació donada la complexitat de la temàtica. També es vol destacar el material complementari presentat, com el documental d’elaboració pròpia.

L'objectiu d'aquest treball és trobar els recursos més adequats per poder generar un cultiu de cèl·lules hepàtiques que garanteixi una fiabilitat en les respostes que dóna a diferents fàrmacs. És a dir, crear un cultiu el més semblant possible a un fetge, i utilitzar-lo per trobar la cura a malalties com ara la fibrosi hepàtica. A més, es pretén apropar el món de les cèl·lules mare i el funcionament d'un laboratori a tot interessat que no tingui recursos per conèixer-lo. 

Un cop descartades altres opcions, s'utilitzen les cèl·lules mare com a base del projecte. L’autora ha aplicat uns factors de transcripció, i esdevenen diferents tipus de cèl·lules hepàtiques. Per tal d'abolir el monocultiu, que no té en compte la relació entre cèl·lules diferents, s'uneixen totes en un sistema de cultiu anomenat model 3D.  

Segons l’autora, les cèl·lules mare i el model 3D són els millors recursos per poder generar un cultiu de cèl·lules hepàtiques que representin el fetge, ja que garanteix unes respostes als fàrmacs molt properes a les que donaria el nostre organisme. 

El jurat considera que és un treball molt complert, i destaca com s’han exposat conceptes complexes. També es vol posar en valor l’aterratge que ha fet al seu centre.

L’autor es planteja si existeix una fórmula matemàtica que porti a un èxit musical. És a dir, un equilibri perfecte entre totes les variables de la cançó, des de la base rítmica fins als silencis de la melodia, passant per la instrumentació, o l’harmonia. L’autor es planteja l'objectiu de demostrar l’existència d’aquesta fórmula, extreure-la i aplicar-la a la realitat. 

Gràcies al conjunt de factors comuns entre les peces més exitoses dels últims 20 anys, l’autor considera que ha pogut confirmar l’existència d’aquesta fórmula.

Amb aquest patró, també ha creat una cançó original basada en la mateixa, per tal d'aprendre el procés de creació d’un èxit actual.

El jurat destaca l’elaboració minuciosa, detallista i apassionada del treball, resultant-ne una investigació molt creativa, amb l’elaboració de la pròpia cançó seguint els paràmetres que s’ha fixat. El jurat també reconeix la redacció i exposició dels conceptes, amb un bon ús de les comparacions i els exemples.

L’autora es planteja resoldre si la dramatúrgia de García Lorca incorpora una crítica al Patriarcat. Per això ha elaborat un estudi de l'autor, del seu context històric, social i cultural, així com del moviment feminista de la primera meitat del segle XX a Espanya, per poder dur a terme un estudi teòric dels fonaments que constitueixen el Sistema Patriarcal.

Analitzar sota una mirada crítica els elements patriarcals de les obres dramàtiques de Yerma, Bodas de Sangre i La Casa de Bernarda Alba per respondre el dubte inicial.

Per a realitzar aquesta recerca l’autora ha establert els objectius que volia tractar durant el procés d'elaboració del treball. Un cop establerts ha viatjat a Granada en dues ocasions per impregnar-se de les vivències de l’autor, dels llocs on va viure, on va deixar la seva empremta i per consultar fonts i manuscrits a l'Arxiu del Centro Federico García Lorca. El procés d'elaboració també compta amb l'experiència d'haver anat a nombroses  representacions teatrals, exposicions i instal·lacions artístiques relacionades amb la vida i l'obra de García Lorca.

El jurat aprecia l’anàlisi teòric que s’ha dut a terme i la seva redacció, així com les diferents aportacions que es reflecteixen als annexos.

Segons l’autor, tots els agents que intervenen en l’elaboració d’un anunci influeixen gairebé el mateix en la seva consecució, però els dos més necessaris són l’empresa o anunciant i el mitjà de difusió. El principal motiu es déu a que una campanya publicitària no pot ser realitzada sense l’empresa o anunciant, ja que simplement el procés ni s’iniciaria. 

Per altra banda, la campanya tampoc es podria dur a terme sense el mitjà o canal de difusió, pel fet que el missatge no es difondria. En canvi, considera que sí que es podria realitzar sense l’agència, perquè la seva principal funció és crear l’espot pròpiament dit (preproduir-lo, produir-lo i postproduir-lo). L’autor ha generat la seva pròpia marca i ha elaborat amb ella un anunci de creació pròpia.

El jurat considera que és un treball ben explicat, amb una bona connexió entre la part teòrica i la part pràctica. També es valora la recerca de persones expertes en el sector de la publicitat, i l’elaboració d’un anunci publicitari.

ESPOT WHATEVERBRAND - TREBALL DE RECERCA

Media Root
Treballs seleccionats pel Fòrum de Treballs de Recerca

Vols saber més sobre els treballs? Escolta aquest àudio!