Educació

Unzip_educacio

A /Unzip parlem d'educació quan ens referim a accions pedagògiques dins l'àmbit de les arts visuals on les persones estan al centre i són les protagonistes del seu aprenentatge i creadores de cultura.

S'afavoreix la formació i el desenvolupament cultural i artístic al llarg de la vida i alhora es treballa la cohesió social des d'una perspectiva cultural i comunitària, creant espais de cooperació on les oportunitats per aprendre i créixer es multipliquen, aprenent des de l'experiència comuna, l'esperit crític i l'experimentació.

Tenim com a objectius oferir eines per a la transformació individual i social; fomentar l'aprenentatge de llenguatges artístics; facilitar l'accés al coneixement en totes les seves dimensions (artístic, històric, cultural...); afavorir espais de creació, experimentació i pràctica cultural de caràcter comunitari; promoure espais de relació i d'intercanvi de coneixements i experiències que ajudin a la socialització i l'acció col·lectiva.

El marc d'actuació d'aquestes activitats educatives és doble. D'una banda, la xarxa d'equipaments culturals municipals manté una àmplia i variada programació de cursos i tallers de caràcter pràctic per iniciar-se en multitud de camps de l'àmbit creatiu i cultural. Aquestes activitats es dirigeixen a practicants, grups i famílies amb l'objectiu d'establir relacions crítiques amb les pràctiques artístiques i l'entorn.

D'altra banda, es desenvolupen propostes formatives d'arts visuals dins el marc del programa municipal IntersECCions, les quals es treballen de forma col·laborativa entre escoles, equipaments culturals, entitats i ciutadania, per aconseguir millors oportunitats educatives i més connectades amb la ciutat.

Centre d'Art Torre Muntadas

Corrent Continu és el projecte que aglutina les tres diferents tipologies d'activitats...

Centres Cívics de la ciutat

Oferta formativa trimestral de cursos i tallers

Escola d'Arts Visuals del Prat

L'Escola d'Arts Visuals proposa una oferta formativa de cursos i tallers en diferents...

Arts Visuals a IntersECCions

Projectes en l'àmbit de les arts visuals