Taula de dansa i taula escènica


Tags: Cultura

Aquestes taules participatives volen ser un vehicle de contacte entre els grups més o menys formals de teatre i dansa. Estan obertes a totes les entitats i tots els col·lectius de la ciutat que desenvolupen activitats i projectes a l'entorn de la dansa i el teatre, en totes les seves vessants. Volen ser, doncs, una eina de comunicació i de contacte entre els grups i també una eina generadora d'accions compartides.

Taula de la dansa

Té lloc al Centre CívicJardins de la Pau. Es convoca anualment, amb l’objectiu d’aplegar el màxim d’agents ciutadans que treballen amb el ball i la dansa. Es posen en comú les accions i activitats de dansa programades des dels equipaments i es convida a participar-hi, informant dels recursos existents en l’àmbit local. També s’atenen les propostes i demandes dels agents assistents, alhora que es respon als possibles dubtes i les preguntes dels participants.

Taula escènica

Té lloc al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Es convoca anualment i sempre que hi ha algun tema d'interès col·lectiu. Es posen en comú els temes a debatre i es convida a participar-hi d'una manera activa. També s’atenen les propostes i demandes dels agents assistents, alhora que també es respon als possibles dubtes i preguntes dels participants.

Assessorament i suport en projectes escènics i musicals

Assessorament, seguiment i suport tècnic de projectes escènics i grups de teatre,...

Cessió d'espais per assajos

Els grups de teatre, música i dansa poden sol·licitar recintes escènics per assajar.

Taula de la dansa

Taula participativa entre els diferents agents municipals, equipaments, associacions i...

Bucs d’assaig

La Capsa disposa de 4 bucs d’assaig dissenyats per a la pràctica i l’experimentació...