El servei de cultura aposta per garantir l’aprenentatge i les pràctiques de diferents formes d’expressió vinculades a les arts en viu. Aquestes espais formatius faciliten el creixement personal, afavoreixen la socialització i la trobada i esdevenen espais per a la creació.

La formació s’estructura en formats diversos i intenta abastar totes les edats, perfils i interessos relacionats amb les arts escèniques.

Curta durada

Són propostes d’iniciació que acostumen a tenir un caràcter trimestral i ofereixen una primera experiència amb una disciplina o bé un model de formació més específic i intens

 

Llarga durada

Són accions formatives que busquen aprofundir en el coneixement i la pràctica de diferents disciplines artístiques al llarg de la vida. Compten amb una proposta formativa més estructurada en itineraris i amb una continuïtat que busca el desenvolupament personal i col·lectiu.

Consulta l'oferta formativa artística del curs 2019-2020

Continuada

Anomenem formació continuada a aquelles propostes que tenen una dimensió i una intencionalitat educativa i que busquen obrir espais de reflexió, aprenentatge i descoberta en relació amb les arts en viu.

IntersECCions

IntersECCions és un projecte d’innovació cultural i educativa que busca connectar i treballar en xarxa entre les escoles i l’Ajuntament teixint un projecte  educatiu global que generi contextos d’aprenentatge basats en la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals que treballen a la ciutat.

Consulteu la web del projecte