El servei de cultura aposta per garantir l’aprenentatge i les pràctiques de diferents formes d’expressió vinculades a les arts en viu. Aquestes espais formatius faciliten el creixement personal, afavoreixen la socialització i la trobada i esdevenen espais per a la creació.

La formació s’estructura en formats diversos i intenta abastar totes les edats, perfils i interessos relacionats amb les arts escèniques.

Curta durada

Són propostes formatives d’iniciació que acostumen a tenir un caràcter trimestral i que s'impulsen a través de diversos centres culturals o entitats de la ciutat. Ofereixen una primera oportunitat d'aprenentatge a través de la pràctica artística o bé són propostes de formació més específiques i intenses en format de workshops, laboratoris, etc. 

Podeu consultar l'oferta formativa de curta durada des d'aquí

 

Llarga durada

Són accions formatives que busquen aprofundir en el coneixement i la pràctica de diferents disciplines artístiques al llarg de la vida a partir d'una pedagogia col·lectiva. Compten amb un itinerari formatiu estructurat i amb una continuïtat que busca el desenvolupament personal a partir d'una formació interdisciplinar, holística i integradora de les arts.

L'Escola d'Arts en Viu i El Teatre Kaddish són els impulsors d'aquestes propostes.

 

IntersECCions

IntersECCions és un projecte d’innovació cultural i educativa que busca connectar i treballar en xarxa entre les escoles i l’Ajuntament teixint un projecte  educatiu global que generi contextos d’aprenentatge basats en la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals que treballen a la ciutat.

Consulteu la web del projecte