Cessió d'espais per assajos

Els centres culturals del Prat de Llobregat disposen d’espais susceptibles de ser cedits o llogats a persones (físiques o jurídiques) externes a l’equip de gestió del centre per dur a terme activitats de característiques molt diverses.

Per tal de facilitar-ne la identificació i els sistemes de cessió, es categoritzen els espais segons l’aforament i la dotació tècnica.

Es tracta d’espais de gran format, amb un aforament de 100 a 500 persones, amb necessitats tècniques professionals i dotats amb imatge, so i il·luminació.

Sala escènica CC St. Jordi Ribera Baixa

120 persones assegudes, o 200 dempeus.
Escenari: 8 x 6 m.
Equip de so, vídeo i llums. Rampa d'accés a escenari.

Sala d'actes CC Jardins de la Pau

120 persones assegudes, o 200 dempeus.
Escenari: 7 x 4 m.
Equip de so, vídeo i llums.

Sala de concerts La Capsa

Aforament: 450 persones dempeus i 150 assegudes.
Escenari: 5 x 8 m.
Equip de so, vídeo i llums professional.

Auditori Centre Cultural Torre Balcells

88 persones assegudes.
Escenari: 8,5 x 4,5 m.
Equip de so, vídeo i llums bàsiques.

Teatre Modern

378 persones assegudes.
Escenari: 8 x 8 m.
Equip de so, vídeo i llums professional.

Auditori Cèntric Espai Cultural

300 persones assegudes.
Escenari: 11 x 7 m.
Equip de so, vídeo i llums professional.

Es tracta de mitjans de format mitjà, amb un aforament  de 15 a 100 persones, amb necessitats tècniques professionals. Tenen una dotació bàsica de llum, so i imatge. També s’hi inclouen els espais de petit format amb alta dotació tècnica (@tic, estudis de so i/o imatge, bucs d'assaig...).

Sala conferències CC St. Jordi Ribera Baixa (acull assajos)

Aforament: 80 persones.
Equip audiovisual.

Sala conferències CC Jardins de la Pau (acull assajos i formacions)

Aforament: 60 persones.
Equip audiovisual.

Estudi de so i 8 bucs d'assaig de La Capsa (espais d’assaig)

Teatre Kaddish (acull assajos)
Aforament: 75 persones.

Són espais de petit format sense necessitats tècniques professionals.

Aules CC St. Jordi Ribera Baixa

Aforament: 25 persones. Hi ha una aula especialitzada en el treball del cos.

Aules polivalents La Capsa

Aforament: 20 persones. Es tracta de 2 aules equipades amb equip de veus i una amb backline (assajos puntuals i sobretot formacions).
Aules d'assaig teatre Kaddish
Aforament: 20 persones, amb cortinatge.

Aules Escola Municipal de Música

CC Torre Balcells
10 aules petites: 6 persones (formació).
4 aules mitjanes: 20 persones (assaig).

Assessorament i suport en projectes escènics i musicals

Assessorament, seguiment i suport tècnic de projectes escènics i grups de teatre,...

Cessió d'espais per assajos

Els grups de teatre, música i dansa poden sol·licitar recintes escènics per assajar.

Taula de la dansa

Taula participativa entre els diferents agents municipals, equipaments, associacions i...

Bucs d’assaig

La Capsa disposa de 4 bucs d’assaig dissenyats per a la pràctica i l’experimentació...