La Capsa disposa de 4 bucs d’assaig de 20,5 m2 dissenyats per a la pràctica i l’experimentació musicals. Són espais de petit format, insonoritzats, pensats i dotats específicament per a la pràctica de música amplificada.

Característiques:

  • 4 bucs d’assaig de 20,5 m2 insonoritzats i 1 buc d’assaig de 26 m2.
  • 3 bucs tenen armaris de 2,50 m2 susceptibles de ser llogats (2 armaris a cada buc).
  • Alta dotació tècnica: equip de veus, taula de so i backline bàsic a cada buc (bateria, dos amplificadors de guitarra, un de baix, 2 peus de micro i dos micros). 
  • La capacitat màxima és de 6 persones.
  • Accés les 24 hores dels 7 dies a la setmana mitjançant un sistema d’accés autònom a l’edifici prèvia reserva.

Trobareu tota la informació detallada sobre els bucs d’assaig (horaris i tipus d’ús, dotació tècnica, característiques de l’espai, preus, etc.) al web de La Capsa

Assessorament i suport en projectes escènics i musicals

Assessorament, seguiment i suport tècnic de projectes escènics i grups de teatre,...

Cessió d'espais per assajos

Els grups de teatre, música i dansa poden sol·licitar recintes escènics per assajar.

Taula de la dansa

Taula participativa entre els diferents agents municipals, equipaments, associacions i...

Bucs d’assaig

La Capsa disposa de 4 bucs d’assaig dissenyats per a la pràctica i l’experimentació...